Mikä Suomen seksologinen seura on?

Seksologia on monitieteellistä ja moniammatillista toimintaa. Näkökulmana voi olla lääketiede, psykologia, sosiologia, kasvatustiede, filosofia tai terveystiede. Suomen seksologisen seuran moniammatilliset jaokset ja opintopiirit työskentelevät tavoitteenaan edistää seksologisen tiedon leviämistä ja seuran jäsenten verkostoitumista. Seura järjestää tässä tarkoituksessa vuosittain kaksi valtakunnallista seminaaria ja välittää tietoa alan kansainvälisistä konferensseista. Kansainvälisyys on tärkeä osa seuran toimintaa.

Seura vahvistaa seksologian asiantuntijuutta välittämällä tietoa alan koulutuksista ja myöntämällä auktorisointeja eli ammatillisia pätevyystodistuksia seksuaalineuvojille. Muut alan ammattilaiset, kuten seksuaaliterapeutit, -kasvattajat, tutkijat tai kliiniset seksologit voivat hakea seuran kautta Pohjoismaista auktorisointia, jonka myöntää Nordic Association of Clinical Sexology (NACS). Seura on laatinut eettisen ohjeiston, joka käsittelee seksologian alan työtä, ja sen etiikan jaos antaa myös lausuntoja.

Seura perustettiin syksyllä 1997. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsinki. Jäsenyyttä voivat hakea kaikki, jotka käyttävät työssään seksologian alan tietoja ja taitoja tai opiskelevat alalle.