Seksuaalikasvattajien auktorisointi

Seksuaalikasvattajat voivat hakea auktorisointia Suomen seksologiselta seuralta alla esitetyllä hakumenettelyllä. Auktorisointi myönnetään, mikäli kaikki hakuedellytykset täyttyvät ja auktorisointitodistus lähetetään, kun auktorisointimaksu on maksettu. Auktorisoinnin saanut henkilö voi käyttää nimikettä auktorisoitu seksuaalikasvattaja (SSS).

Seksuaalikasvattajien auktorisoinnit käsittelee auktorisointiryhmä, jonka puheenjohtaja on Hilkka Putkisaari. Auktorisointiryhmän muut jäsenet ovat Tuulia Kovanen ja Irma Tuisku. Ryhmä kokoontuu käsittelemään hakemuksia kaksi kertaa vuodessa aina hakuajan päätyttyä. Auktorisointia koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen auktorisointi.sss@seksologinenseura.fi. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa käsittelemään kysymyksiä ja hakemuksia.

Auktorisointivaatimukset

 • Ammatillinen peruskoulutus: Hakijalla tulee olla vähintään ammattikorkeakoulututkinto kasvatus-, sosiaali- tai terveysalalta.
 • Ammatillinen täydennyskoulutus: Hakijalla tulee olla seksuaalikasvatuksen opintoja vähintään 30 opintopisteen edestä. Koulutuksen tulee olla prosessimuotoista, ja vastuullisista kouluttajista vähintään yhden tulee olla NACS-auktorisoitu henkilö (Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter tai Authorised in Sexual Pedagogy).
 • Harjoittelu ja mentorointi: Seksuaalikasvatusopintojen tulee sisältää seksuaalikasvatusharjoittelua vähintään 80 tuntia. Tästä tuntimäärästä vähintään 30 oppituntia (= 45 min) on oltava käytännön seksuaalikasvatustyötä. Muu tuntimäärä voi koostua suunnittelusta, valmistelusta, palautteesta tms. Harjoitteluun on sisällyttävä vähintään 10 tuntia mentorointia NACS-auktorisoidun henkilön tekemänä.
 • Työnohjaus: Hakija on saanut vähintään 10 tuntia työnohjausta seksuaalikasvatustyönsä tueksi. Työnohjaus voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista. Työnohjaajan tulee olla työnohjauksen ammattilainen, jolla on vähintään auktorisoitu seksuaalineuvoja tai -kasvattaja. Työnohjaajan antamassa työnohjaustodistuksessa täytyy olla maininta työnohjaajan auktorisoinnista.
 • Jäsenyys: Hakijan tulee olla Suomen seksologisen seuran jäsen vähintään yhden (1) vuoden ajan ennen auktorisointia. Jäsenyyden alkamispäivän voi tarkastaa Membookista omalta sivulta Jäsenyys-välilehdeltä. Ohjeita Membookin käyttöön löydät täältä. Tarvittaessa ole laskutukseen liittyvissä asioissa yhteydessä seuran järjestösihteeriin: jarjestosihteeri@seksologinenseura.fi.

Hakumenettely

Auktorisointia haetaan täyttämällä alla oleva hakemuslomake ja skannatut liitteet määräaikaan mennessä Suomen seksologiselle seuralle. Auktorisointia voi hakea kaksi kertaa vuodessa, 31.3. sekä 30.8. mennessä. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat:

 • tutkintotodistukset
 • todistukset seksologian koulutuksista
 • todistukset saadusta työnohjauksesta
 • kuluvan vuoden jäsenmaksukuitti

Maksut

Auktorisointimaksu on 100 euroa ja maksu lähetetään sinulle jäsenrekisteri Membookin kautta, kun auktorisointi on myönnetty.

Nimike ja diplomi

Auktorisoitu henkilö saa käyttää nimikettä auktorisoitu seksuaalikasvattaja (SSS). Hänelle lähetetään diplomi sähköisesti, kun seuran jäsenyys on varmistettu ja auktorisointimaksu suoritettu.

Seura pitää luetteloa auktorisoimistaan henkilöistä.

Seuraava auktorisointiajankohta

Keväällä viimeinen päivä hakea auktorisointia on lähettää hakemus liitteineen ja ohjeita noudattaen viimeistään 31.3. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa käsittelemään hakemuksia. Tämän jälkeen hakijoille ilmoitetaan mahdollisimman pian sähköpostitse auktorisointipäätöksestä.

Om ni har frågor på svenska ni kan gärna kontakta:

Organisationssekreterare: Satu Söderström

jarjestosihteeri@seksologinenseura.fi

Hae verkossa

 • Voit lisätä useamman koulutuksen tiedot klikkaamalla plus-kuvaketta
  TutkintoOppilaitosValmistumisvuosi 
 • Voit lisätä useamman koulutuksen tiedot klikkaamalla plus-kuvaketta
  KoulutusOppilaitos/järjestäjäValmistumispäivä 
 • HarjoitteluTuntimäärä 
 • Vähintään 10 tuntia
  PaikkaMentori 
 • Vähintään 10 tuntia
  TyönohjaajaTuntimääräAjankohta 
 • Pudota tiedostot tähän tai
  Max. tiedoston koko: 20 MB.
   Lisää skannatut liitteet hakemukseen: 1. Tutkintotodistukset 2. Todistus seksologian koulutuksesta 3. Todistukset saadusta työnohjauksesta 4. Vuoden jäsenmaksukuitti