Mitä seksuaalietiikka on?

Seksuaalietiikka on sovelletun etiikan laji, jossa käsitellään seksuaalisuuteen, sukupuolisuuteen, ihmissuhteisiin ja lisääntymiseen liittyviä kysymyksiä filosofisen etiikan keinoin. Seksuaalietiikassa voidaan esimerkiksi selvittää, milllainen toiminta yllämainituilla aihealueilla on väärin tai millä perustein yhteiskunta saa rajoittaa yksilön seksuaalikäyttäytymistä.

Seksuaalietiikan ja ammattietiikan risteämiskohdassa on seksologian ammattietiikka, jota voidaan soveltaa mm. neuvonta- ja terapiatyöhön, kasvatukseen sekä valistustyöhön. Seksuaalieettisen toimikunnan laatima seksologian ammattietiikan ohjeisto keskittyy lähinnä kliiniseen työhön, mutta sen periaatteita ja toimintatapoja voidaan soveltaa myös muille aloille, joilla toimitaan seksuaalisuuden tai muiden yllä mainittujen aihealueiden parissa. Ohjeistoon voit tutustua alla olevasta linkistä:

Seksologian ammattietiikan ohjeisto

Seksuaalikasvatuksen eettiset ohjeet