Mitä seksuaalietiikka on?

Seksuaalietiikka on sovelletun etiikan laji, jossa käsitellään seksuaalisuuteen, sukupuolisuuteen, ihmissuhteisiin ja lisääntymiseen liittyviä kysymyksiä filosofisen etiikan keinoin. Seksuaalietiikassa voidaan esimerkiksi selvittää, milllainen toiminta yllämainituilla aihealueilla on väärin tai millä perustein yhteiskunta saa rajoittaa yksilön seksuaalikäyttäytymistä.

Seksuaalietiikan ja ammattietiikan risteämiskohdassa on seksologian ammattietiikka, jota voidaan soveltaa mm. neuvonta- ja terapiatyöhön, kasvatukseen sekä valistustyöhön. Seksuaalieettisen toimikunnan laatima seksologian ammattietiikan ohjeisto keskittyy lähinnä kliiniseen työhön, mutta sen periaatteita ja toimintatapoja voidaan soveltaa myös muille aloille, joilla toimitaan seksuaalisuuden tai muiden yllä mainittujen aihealueiden parissa. Ohjeistoon voit tutustua alla olevasta linkistä:

Seksologian ammattietiikan ohjeisto

Seksuaalikasvatuksen eettiset ohjeet

Seksuaalieettinen toimikunta

Seksuaalieettinen toimikunta (SET) on Suomen seksologisen seuran  itsenäinen toimielin, jonka tarkoituksena on antaa lausuntoja ja suosituksia seksologiseen työhön liittyvistä ammattieettisistä kysymyksistä ja seksuaalioikeuksista.

Toimikunta antaa lausuntoja ja suosituksia sille tiedoksi annetuista seksologian ammattietiikkaa tai seksuaalioikeuksia koskevista tapauksista. Tapauksia toimikunnalle voivat lähettää Suomen seksologisen seuran jäsenet tai ulkopuoliset henkilöt, mikäli tapaukset koskevat seuran jäseniä. Lisäksi toimikunta tarjoaa eettistä konsultaatiota seuran hallitukselle.

Toimikunta voi tarkoituksensa toteuttamiseksi laatia itsenäisesti lausuntoja ja suosituksia, järjestää konsultaatiokokouksia, kutsua asiantuntijoita kuultavaksi, julkaista mietintöjä, tehdä tai teettää selvityksiä sekä järjestää koulutusta ja tapahtumia. Toimikunta huolehtii Seksologian ammattietiikan ohjeiston ylläpitämisestä ja ajantasaisuudesta, sekä pitää listaa Suomen seksologisen seuran tekemistä periaatekannanotoista ammattieettisissä asioissa.

Toimikunnan toimintaa ohjaavat Suomen seksologisen seuran toiminnan tarkoitus, Seksologian ammattietiikan ohjeisto sekä Maailman seksuaaliterveysjärjestön Seksuaalioikeuksien julistus. Toimikunta huomioi näiden asiakirjojen lisäksi työssään ihmisoikeudet ja ihmisoikeuslainsäädännön, kansalaisoikeudet, seksologian alan ammattikuntien eettiset ohjeet sekä soveltuvilta osin muita lakeja, jotka koskevat seksologisen työn asiakkaiden asemaa ja oikeuksia.

Eettisen toimikunnan jäsenet toimikaudelle 2020–2022

Tommi Paalanen, pj
Annika Aalto
Vilho Ahola
Sari Hietala
Maria Linkoaho-Nordling
Ansku Luostarinen
Hanna Mäki-Tuuri
Kati Turunen
Marja-Leena Pippingsköld
Outi Santavuori

Seksuaalieettisen toimikunnan yhteystiedot

Saat toimikuntaan yhteyden lähettämällä sähköpostia toimikunnan puheenjohtajalle osoitteeseen eettinen(at)seksologinenseura.fi. Lue konsultaatiosta tarkemmin omasta osiostaan.