Suomessa on järjestetty seksologian ammatillista täydennyskoulutusta jo 1970 -luvulta lähtien. Yhteispohjoismaista seksologian koulutusmallia soveltaen Suomessa seksologian koulutusten rakenne on:

1. Seksologian perusteet/ Seksuaalineuvojakoulutus 30 opintopistettä
2. Seksologia II (Sexual Counselling) 30 opintopistettä
3. Seksologia III (Specialist in clinical sexology) 60 opintopistettä

Auktorisoimisesta kiinnostuneiden on hyvä  tarkistaa, että järjestetty koulutus on vaatimustason mukaista.

Seksuaalineuvojakoulutus

Seksuaalineuvoja koulutus antaa valmiuksia seksuaalineuvonnan ja -kasvatuksen tekemiseen. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet seksuaalineuvojana työskentelemiseen erityisesti terveys-, sosiaali- ja kasvatusaloilla ja seksuaalisuuden arvostavaan kohtaamiseen eri ikäryhmiä, seksuaalisuuden eri monimuotoisuuksia ja kulttuureja edustavien asiakkaiden parissa.

Seksuaalikasvatuskoulutus

Koulutus antaa valmiudet seksuaalikasvatuksen, -valistuksen ja -opetuksen toteuttamiseen lasten, nuorten ja aikuisten parissa.

Seksuaaliterapiakoulutus

Seksuaaliterapiakoulutus antaa valmiuksia käsitellä terapeuttisesti seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä yksilö- ja pariterapiassa. Koulutuksessa käsitellään terapiatyön perusteita, ihmissuhteita ja seksuaaliongelmien hoitamista.