Kliinisen seksologin NACS-auktorisointi

Seksologian parissa toimivat ammattihenkilöt voivat hakea pohjoismaisen Nordic Association for Clinical Sexology (NACS) -järjestön auktorisointia Suomen seksologisen seuran kautta. Auktorisointi on voimassa kaikissa Pohjoismaissa.

Haettava auktorisointinimike on:

 • Specialist in Clinical Sexology (NACS), suomeksi kliininen seksologi (NACS)

Hakemukset Suomessa käsittelee auktorisointiryhmä, jonka puheenjohtaja on Hannu Piispanen. Auktorisointiryhmän muut jäsenet ovat Leena Väisälä ja Maarit Sinisaari-Eskelinen. Auktorisointiryhmä käsittelee hakemukset ensin Suomessa ja toimittaa oikein täytetyt ja alustavasti hyväksytyt hakemukset yhteispohjoismaisen auktorisointiryhmän käsittelyyn. Auktorisoinneista lopullisen päätöksen tekee pohjoismainen auktorisointiryhmä. Auktorisointia koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen nacs.auktorisointi@seksologinenseura.fi. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa käsittelemään sähköposteja.

Auktorisointivaatimukset: kliininen seksologi (NACS)

 • Ammatillinen peruskoulutus: Hakijalla tulee olla sosiaali- tai terveysalan tutkinto tai jokin muu kliinisen alan tutkinto (kestoltaan vähintään 5 vuotta). Tutkinnon tulee olla tasoltaan vähintään ylempi korkeakoulututkinto (YAMK tai maisteri). Jos olet epävarma tutkintosi soveltuvuudesta, ota yhteys auktorisointiryhmän puheenjohtajaan: nacs.auktorisointi@seksologinenseura.fi.
 • Ammatillinen täydennyskoulutus: Hakijalla tulee olla seksuaaliterapeutin koulutus tai vastaava (vähintään 60 op) sekä lisäopintoja seksologiasta vähintään 60 opintopistettä.
 • Työkokemus: Hakijalla tulee olla työkokemusta kliinisestä seksologisesta työstä vähintään 200 tuntia.
 • Työkokemustuntien laskeminen:
  Yksilöterapia: Yksi työtunti koostuu 45 min terapiaa + 15 min kirjaustyö.
  Pari- tai ryhmäterapia: 1,5 tuntia koostuu 75 min terapiaa + 15 min kirjaustyö.
 • Työnohjaus: Hakija on saanut vähintään 80 tuntia yksilötyönohjausta tai 120 tuntia ryhmätyönohjausta kliinisen seksologisen työnsä tueksi. Työnohjaajan tulee olla joko kliininen seksologi (NACS) tai työnohjauksen ammattilainen (2-vuotinen työnohjaajakoulutus), jolla on vähintään seksuaaliterapeutin auktorisointi. Yksi työnohjaustunti on aina 45 minuuttia.
 • Työnohjaustuntien laskeminen:
  Yksilötyönohjaustunti on 1,5 kertainen verrattuna ryhmätyönohjaustuntiin. Esimerkiksi, jos henkilö on käynyt 60 tuntia ryhmätyönohjauksessa ja jatkaa yksilötyönohjauksessa, tarvitaan auktorisointiin vielä tunteja 40 (60/1,5=40)
 • Jäsenyys: Hakijan tulee olla Suomen seksologisen seuran jäsen vähintään kahden (2) vuoden ajan ennen auktorisoinnin hakemista. Jäsenyyden alkamispäivän voi tarkastaa Membookista omalta sivulta Jäsenyys-välilehdeltä. Jos olet ollut jäsen jo ennen kuin seura otti Membookin käyttöön, tieto löytyy Lisätiedot-välilehdeltä.

Auktorisoinnin hakeminen

Hakemukset käsitellään kahdesti vuodessa. Kevään hakemusten on oltava perillä 31.3. ja syksyn hakemusten 30.8. Poikkeuksista hakuajoissa ilmoitetaan erikseen jäsenistölle.

Auktorisointia haetaan täyttämällä hakemus englanninkielellä: Application Clinical Sexology. Hakulomake on täytettävä koneella, ei käsin kirjoitettuna.

Hakulomake liitteineen lähetetään pdf-muodossa määräaikaan mennessä osoitteeseen: nacs.auktorisointi@seksologinenseura.fi.

Huom: kaikki liitteet sekä hakulomake on laitettava YHTEEN pdf-tiedostoon. Useissa eri osissa saapuneita hakemuksia ei käsitellä. PDF-tiedostossa on oltava ensimmäisenä hakulomake, vasta tämän jälkeen liitteet. Sekä hakemus että liitteet on sivunumeroitava.

Hakemuksen jokainen kohta tulee täyttää. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Hakemukseen on liitettävä vain alla luetellut asiakirjat, jotka suomenkielisiä tai englanninkielisiä alla olevan tiedon mukaan:

 • Ensimmäiselle sivulle sisällysluettelo (Englanniksi)
 • Tutkintotodistukset (Suomeksi)
 • Todistukset seksologian koulutuksista (Suomeksi)
 • Kirjallisuuslista 8000 sivua (Suomeksi)
  Listasta käy ilmi luetun kirjan nimi ja kirjoittaja sekä kirjan sivumäärä. Listan loppuun on merkittävä kaikkien yhteenlaskettujen sivujen määrä. Kirjojen tulee käsitellä seksologian ja seksuaaliterapian aihepiirejä. 2000 sivua saa olla yleistä seksologian alan kirjallisuutta ja 6000 sivua seksuaaliterapiaan liittyvää kirjallisuutta.
 • Työtodistukset seksologiaan liittyvästä työstä (enintään 3) sekä todistus nykyisestä työstä. (Suomeksi)
 • Tehdystä seksuaaliterapiatyöstä luettelo, josta käy ilmi asiakkaan, ikä, päivämäärä ja muutamalla sanalla mitä asioita käynti koski, sekä yhteenlaskettu tuntimäärä tehdystä työstä.Luetteloon on pyydettävä työnohjaajan tai kouluttajan allekirjoitus. (Suomeksi)
 • Suositukset (2 kpl): Hakijan tulee liittää hakemukseen kaksi englanninkielistä suosituskirjettä;
  – yksi työnohjaajalta, jossa tulee ilmi seksuaaliterapiatyöhön kohdentuneeseen työnohjaukseen käytetyt tuntimäärät, käsitellyt aiheet (teemat lyhyesti) ja työnohjaajan koulutus
  – toinen muulta alan ammattilaiselta tai asiantuntijalta.
 • Työnohjaajan todistus työnohjauksesta
  Työnohjaustodistuksesta tulee ilmetä työnohjaajan auktorisointi ja työnohjaajakoulutus sekä työnohjaustuntien määrä.
  HUOM! työnohjauksen tulee kohdentua seksuaaliterapiatyöhön. (Englanniksi)
 • CV: Hakijan tulee liittää hakemukseensa englanninkielinen CV, josta käy ilmi pohjakoulutus, ammattinimike, seksologian alan koulutukset opintopisteineen sekä lyhyt selvitys seksologian alan asiakastyöskentelystä. (Englanniksi)

Maksut

Maksut lähetetään sinulle jäsenrekisteri Membookin kautta. Kaikki auktorisointia hakeneet maksavat käsittelymaksun 50 eur, joka lähetetään hakijalle sen jälkeen, kun hakemus on saapunut. Jotta hakemuksesi käsitellään, käsittelylaskun on oltava maksettuna. Hyväksytyn auktorisoinnin saaneille lähetetään tämän lisäksi 250 euron auktorisointimaksu. Auktorisointidiplomi lähetetään sähköisesti sen jälkeen, kun auktorisointimaksu on maksettu.

Om ni har frågor på svenska ni kan gärna kontakta:

Organisationssekreterare: Satu Söderström

jarjestosihteeri@seksologinenseura.fi