Seksologian bibliografiat on koottu kahteen tiedostoon teosten julkaisuvuosien mukaan. Pdf-tiedostot aukeavat Acrobat-ohjelmalla, ja niissä voit etsiä teoksia sanahakulla tai valita haluamasi luokan vasemman laidan bookmarks-välilehdeltä.

Bibliografia 1990-2000

Bibliografia 2001-2009

Lukijalle

Uusin bibliografia (2001–2009) on koostettu Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksella yhteistyössä Suomen seksologisen seuran tutkimusjaoksen kanssa (Osmo Kontula). Bibliografian tavoitteena on antaa yleiskuva Suomessa julkaistusta seksuaalikirjallisuudesta sekä olla tietolähteenä alan ammatti-ihmisille ja opiskelijoille. Pietari Pehkosen kokoama bibliografia on jatkoa Tapio Turpeisen toimittamalle teokselle Suomalaisen seksuaalikirjallisuuden bibliografia 1549-1989 ja sitä seuranneelle Ulla-Maija Mattilan sekä Mari Pakarisen kokoamalle Suomalaisen seksuaalikirjallisuuden bibliografialle 1990-2000.

Hakemistorakenteen pohjana toimii edelleen alkuperäinen Tapio Turpeisen malli. Bibliografiaan on haettu suomalaisia seksuaalikirjallisuusviitteitä vuosilta 2001–2009 seuraavista tietokannoista:

 • ARTO (kotimainen artikkeliviitetietokanta)
 • LINDA (yliopistokirjastojen yhteistietokanta)
 • FENNICA (Suomen kansallisbibliografia)
 • MEDIC (Terveystieteiden keskuskirjasto TERKKO: terveystieteellinen kirjallisuusviitetietokanta)
 • PubMed (U.S. National Library of Medicine)
 • PopLine (POPulation information onLINE)
 • CSA Sociological Abstracts
 • EBSCO Academic Search Elite
 • OvidSP PsycINFO.

Hakujen suorittamiseen on käytetty seksuaalisuuteen liittyviä suomalaisen asiasanaston asiasanoja, lääketieteen MeSH-asiasanoja ja tarvittaessa muita seksuaalisuuteen liittyviä termejä. Lisäksi bibliografiaa on täydennetty käymällä läpi tutkijoiden omilta nettisivuilta löytyviä julkaisuluetteloita. Viitteiden sisällyttäminen bibliografiaan on tehty asiasanoitusten ja/tai tiivistelmien perusteella. Asiasanoituksen tai muun kuvailun puuttuessa on täytynyt tyytyä viitteen otsikosta selviäviin tietoihin.

Lisäksi bibliografian on tehty hakuja seuraavista AMK-tietokannoista:

 • ARKEN (Arcada YHS – Bibliotek och informationstjänst)
 • HALTIA (Haaga-Helia AMK-kirjasto)
 • DIANA (Diakonia-AMK-kirjasto)
 • HURMA (Humanistinen AMK-kirjasto)
 • VanaiCat (Hämeen AMK-kirjasto)
 • KAISLA (Kemi-Tornion AMK-kirjasto)
 • KYMI (Kymenlaakson AMK-kirjasto)
 • LAURUS (Laurea AMK-kirjasto)
 • MetCat (Metropolia AMKkirjasto)
 • SAIMA (Etelä-Karjalan AMK-kirjasto)
 • LEEVI (Oulun seudun AMK-kirjasto)
 • COLIBRI (Keski-Pohjanmaan AMK-kirjasto)
 • MIKKI (Mikkelin AMK-kirjasto)
 • JOEL (Pohjois-Karjalan AMK-kirjasto)
 • MASTO (Päijät-Hämeen koulutuskonserni/Lahden ammattikorkeakoulu -tietokeskukset)
 • KAARNIKKA (Rovaniemen AMKkirjasto)
 • JaNet (Jyväskylän AMK-kirjasto).

Yhteensä siis 17 tietokantaa.

Bibliografiassa on mukana 13.8.2009 löytyneitä viitteitä. Bibliografia sisältää myös suomalaisten kirjoittajien ulkomailla julkaistuja tekstejä, toisin kuin aiemmat seksuaalikirjallisuuden bibliografiat. Tämän lisäksi bibliografiasisältää ulkomaisten kirjoittajien suomeksi käännettyjä ja Suomessa julkaistuja tekstejä. Viitteet on jaoteltu aihepiireittäin kuuteen pääluokkaan, niiden jakautuessa 73:een alaluokkaan. Tiedonhaut ja kokoamisen on tehnyt luonnontieteiden ylioppilas Pietari Pehkonen, joka on suorittanut informaatiotutkimuksen opintoihin liittyvän harjoittelun Väestöntutkimuslaitoksen kirjastossa. Harjoittelun ohjaajana toimi informaatikko Ulla-Maija Mattila.

Helsingissä 14. elokuuta 2009
Pietari Pehkonen