Seksuaalineuvojien näyttöpohjainen auktorisointi

Seksuaalineuvojat, joiden ammatillinen peruskoulutus ei aiemmin ole mahdollistanut seksuaalineuvojan auktorisoinnin hakemista, voivat syksystä 2020 alkaen hakea seksuaalineuvojan auktorisointia Suomen seksologiselta seuralta alla esitetyllä hakumenettelyllä.

Auktorisointi myönnetään, mikäli kaikki hakuedellytykset täyttyvät ja hakijan näyttökoe on suoritettu hyväksytysti. Auktorisointitodistus lähetetään, kun auktorisointimaksu on maksettu. Auktorisoinnin saanut henkilö voi käyttää nimikettä auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS).

Seksuaalineuvojien auktorisoinnit käsittelee Suomen seksologisen seuran auktorisointiryhmä, jonka puheenjohtaja on Henriikka Sundell. Auktorisointiryhmän muut jäsenet ovat Haija Kankkunen, Tuulia Kovanen ja Anne Merta. Ryhmä kokoontuu käsittelemään hakemuksia ja järjestää näyttötilaisuuden kaksi kertaa vuodessa aina hakuajan päätyttyä. Auktorisointia koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen auktorisointi.sss@seksologinenseura.fi. Kysymyksiin vastataan noin viikon kuluessa, poislukien yleisimmät loma-ajat.

Auktorisointivaatimukset

 • Ammatillinen peruskoulutus: Hakijan pohjakoulutuksen tulee olla hoito-, kasvatus- tai sosiaalialoilta. Jokainen hakemus arvioidaan ja käsitellään erikseen.
 • Ammatillinen täydennyskoulutus: Hakijalla tulee olla seksuaalineuvonnan, seksuaaliterveyden tai seksologian opintoja vähintään 30 opintopisteen edestä ja vähintään vuoden kestävänä koulutusprosessina.
 • Työnohjaus: Hakija on saanut vähintään 16 tuntia seksuaalineuvonnan työnohjausta. Työnohjaus voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista. Työnohjaajan tulee olla joko kliininen seksologi (NACS) tai koulutettu työnohjauksen ammattilainen, jolla on vähintään seksuaalineuvojan auktorisointi. Työnohjaajan antamassa työnohjaustodistuksessa täytyy olla maininta työnohjaajan auktorisoinnista.
 • Seksologian alan työkokemus: Hakijalla on oltava vähintään 3 vuoden työkokemus seksologian kentältä, esim. seksuaalineuvonnallisesta tai -kasvatuksellisesta toiminnasta. Työkokemuksen laatu ja soveltuvuus arvioidaan auktorisointiryhmän toimesta.
 • Jäsenyys: Hakijan tulee olla Suomen seksologisen seuran jäsen. Jäsenyyden on oltava voimassa auktorisointihakemuksen käsittelyn aikana.

Hakumenettely

Auktorisointia haetaan täyttämällä hakemuslomake ja lähettämällä sen mukana skannatut liitteet määräaikaan mennessä Suomen seksologiselle seuralle. Auktorisointia voi hakea kaksi kertaa vuodessa, 31.3. sekä 30.8. mennessä. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat:

 • CV eli tiivis ansioluettelo, jossa luetellaan työkokemus seksologian parissa 3 viimeisen vuoden ajalta
 • Tutkintotodistukset peruskoulutuksesta (max. 5 kpl todistuksia)
 • Todistus seksuaalineuvontakoulutuksesta
 • Todistus koulutuksen aikana saadusta työnohjauksesta
 • Työtodistukset 3 vuoden ajalta (max 5 kappaletta, perustelluista syistä enemmän. Painotus seksologian parissa tehdyssä työssä)
 • Suosituskirje (1 kpl) seksologian alan toimijalta, esimerkiksi seksuaaliterapeutilta, auktorisoidulta seksuaalineuvojalta, auktorisoidulta seksuaalikasvattajalta tai työnohjaajalta, jolla on seksologian koulutus.
 • Henkilökohtainen motivaatiokirje (laajuus max. 2 A4-sivua), jossa hakija kertoo seksuaalineuvontakoulutuksen hyödyntämisestä ja työkokemuksesta, jota on viimeisen 3 vuoden ajan kerryttänyt seksologian saralla. Motivaatiokirjeessä perustellaan miksi hakija pitää itseään pätevänä hakemaan kyseistä auktorisointia ja mihin hän voi auktorisointia hyödyntää.
 • Seksologisen seuran kuluvan vuoden jäsenmaksukuitti (jäsenyyden oltava voimassa auktorisointihakemuksen käsittelyhetkellä)

Näyttötilaisuus

Auktorisointiryhmä käsittelee saapuneet hakemukset liitteineen. Näyttötilaisuuteen Helsinkiin kutsutaan tämän jälkeen ne hakijat, joiden hakemukset täyttävät seksuaalineuvojan näyttöpohjaisen auktorisoinnin vaatimukset. Seuraava hakemusten käsittelypäivä on 9.9.2020 ja näyttötilaisuuspäivä la 3.10.2020. Kutsu näyttötilaisuuteen lähetetään pian hakemuksen käsittelyn jälkeen, mikäli edellytykset täyttyvät.

Näyttötilaisuus sisältää henkilökohtaisen haastatteluosuuden sekä käytännön demonstraation hakijan tiedoista ja taidoista. Mikäli näyttötilaisuuteen on runsaasti osallistujia, harkitaan ryhmämuotoisen koetilanteen järjestämistä.

Jos näyttöpäivä ei sovi hakijalle tai hän on estynyt osallistumaan näyttötilaisuuteen, hakija voi osallistua näyttötilaisuuteen seuraavan auktorisointihaun yhteydessä (keväällä tai syksyllä). Hakijan on sovittava tästä kirjallisesti auktorisointiryhmän puheenjohtajan kanssa: auktorisointi.sss@seksologinenseura.fi.

Maksut

Auktorisointimaksu on 100 euroa ja maksu lähetetään sinulle jäsenrekisteri Membookin kautta, kun auktorisointi on myönnetty. Hakija kustantaa itse mahdolliset näyttökokeeseen saapumisesta aiheutuvat kulut.

Nimike ja diplomi

Auktorisoitu henkilö saa käyttää nimikettä auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS). Hänelle lähetetään diplomi sähköisesti, kun seuran jäsenyys on varmistettu ja auktorisointimaksu suoritettu.

Huom.! Hakulomake on tulossa myöhemmin tälle sivulle.