Suomen seksologisen seuran kautta voi hakea ja saada sekä kotimaisia että pohjoismaisia auktorisointeja seksologian alalta. Kotimaiset auktorisoinnit käsittelee ja myöntää Suomen seksoginen seura (SSS) ja pohjoismaiset auktorisoinnit eli NACS-auktorisoinnit käsittelee ja myöntää Nordic Association for Clinical Sexology (NACS). Pohjoismaiset auktorisoinnit ovat voimassa kaikissa Pohjoismaissa.

Auktorisointi tarkoittaa valtuutusta toimia seksologina. Auktorisoitujen ammattilaisten ja asiantuntijoiden osaaminen, koulutus ja työkokemus on varmistettu auktorisointiryhmän tekemässä arvioinnissa.

Haettavissa olevat auktorisoinnit ovat:

  • Auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS)
  • Auktorisoitu seksuaalikasvattaja (SSS)
  • Specialist in Sexological Counselling (NACS)
  • Specialist in Clinical Sexology (NACS)
  • Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS)
  • Authorized in Sexual Science (NACS)

Näistä auktorisoinneista, niiden pätevyyskriteereistä ja hakumenettelystä lomakkeineen on tarkempaa tietoa alasivuilla.

Om ni har frågor på svenska ni kan gärna kontakta:

Organisationssekreterare: Satu Söderström

jarjestosihteeri@seksologinenseura.fi