Seksuaalieettisen toimikunnan konsultaatiopalvelu on tarkoitettu seksuaalisuuden parissa työskenteleville ammattihenkilöille, jotka tarvitsevat apua seksuaalietiikkaan tai seksologian ammattietiikkaan liittyvissä kysymyksissä.

Kysymykset voivat koskea esimerkiksi asiakkaan toimintaa, ammattilaisen työskentelyä, hoitosuhteesta tai laitoksessa sattunutta tapausta tai jotakin mahdollista ongelmatilannetta, jota ei ole vielä tapahtunut, mutta jota halutaan käsitellä ennalta.

Kysymykset voi lähettää seksuaalieettisen toimikunnan puheenjohtajalle Tommi Paalaselle: eettinen@seksologinenseura.fi

Toimikunta käsittelee lähetetyt kysymykset ja tapaukset luottamuksellisesti ja vastaa lähettäjälle sähköpostitse kuukauden sisällä. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan Suomen seksologisen seuran verkkosivuilla yleisen tason eettisiksi ongelmiksi muotoiltuina siten, että tapauksen henkilöitä tai tapahtumapaikkoja ei voi tunnistaa.

Vastauksissa pyritään tarkastelemaan tapausta eri näkökulmista ja esittämään siitä perusteltu eettinen arvio, joka pohjautuu seksologian ammattietiikkaan ja seksuaalioikeuksiin. Vastauksissa voidaan esittää tarvittaessa toimintasuosituksia, mutta ne eivät ole velvoittavia tai viranomaisohjeisiin verrattavia.

Toimikunta varaa oikeuden jättää tapauksen käsittelemättä esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa tapaus on puutteellisesti esitelty tai jos se on parhaillaan julkisuudessa tai oikeuden käsittelyssä. Jos toimikunnan käsittelyssä on useita samankaltaisia tapauksia, niitä voidaan käsitellä yhdessä. Toimikunta käsittelee tapauksia 2–4 kertaa vuodessa.

Raportteja aiemmista konsultaatioista:

  1. Avustaminen vammaisen henkilön itsetyydytyksessä tai seksissä
  2. Poikien ei-lääketieteellinen ympärileikkaus