Seksologinen aikakauskirja on Suomen Seksologisen Seuran noin vuosittain julkaisema avoin tieteellinen kausijulkaisu. Suomen seksologinen seura on Suomen tiedekustantajien liiton jäsen. Lue asiasta tästä.

Aikakauskirja sisältää tutkimustietoa ja käytännön työn kuvauksia seksologian eri osa-alueilta, artikkelien, tutkimusraporttien, katsausten ja arvosteluiden muodossa. Lehti on sekä kirjoittajilleen että lukijoilleen täysin ilmainen verkkojulkaisu.

Lehden artikkelit ovat kaksoissokkovertaisarvioituja tieteellisiä tekstejä. Niitä arvioimassa on aina vähintään kaksi toimituskunnan ulkopuolista, riippumatonta korkeatasoista erityisasiantuntijaa joiden arviointilausunnot lähetetään kirjoittajille. Raportit ovat toimituskunnan arvioinnin läpäisseitä tieteellisiä tekstejä, joissa esitellään tutkimustuloksia mahdollista myöhempää ja laajempaa analyysia varten. Katsaukset ovat toimituskunnan arvioimia tekstejä, joissa paino on käytännön työn kuvauksessa tai sen taustoittamisessa. Lisäksi julkaistaan myös arvosteluja seksologisesti kiinnostavasta kirjallisuudesta.

Tutkimusjaoksesta vastaa Hanna Vilkka. Seksologista aikakauskirjaa toimittavat J. Tuomas Harviainen ja Hanna Vilkka. Aikakauskirjalla on käytössä Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan myöntämä vertaisarviointitunnus ja se on sitoutunut noudattamaan tunnukseen vaadittuja ehtoja.

ISSN: 2342-723X

Kirjoittajakutsu: Seksologinen Aikakauskirja 5(1)

Oletko oppinut seksuaaliterapia-, neuvonta- tai kasvatustyössäsi asioita, jotka haluat jakaa muiden asiantuntijoiden kanssa? Oletko tehnyt seksologiaan liittyvän opinnäytetyön? Oletko seksologian alan tutkija, joka haluat julkaista tuloksiasi suomalaiselle yleisölle?

Seksologinen aikakauskirja (ISSN 2342-723X) on Suomen Seksologisen Seuran kausijulkaisu, joka on tarkoitettu sekä tieteellisille teksteille että ammatillisille katsauksille ja raporteille. Se ilmestyy noin kerran vuodessa. Artikkeleiden kielenä on suomi tai ruotsi.

Aikakauskirjan tekstit on jaettu neljään ryhmään, vastaamaan seksologian kentän eri asiantuntijoiden tarpeita. Ryhmät ovat:

  1. Tieteelliset artikkelit.

Artikkelit käyvät läpi ensin toimituksen kommenttikierroksen. Jatkoon hyväksytyt lähetetään mahdollisten muutosten jälkeen normaaliin kaksoissokko-vertaisarviointiin. Toimituskunta käyttää tarvittaessa myös valmentavaa arviointia, jossa ensimmäisen sokkokierroksensa korjausvaatimuksilla läpäissyt artikkeli hiotaan julkaisuvalmiiksi kirjoittajan ja arvostelijan avoimella yhteistyöllä.

  1. Tieteelliset raportit ja puheenvuorot. 

Raporteissa julkaistaan seksologista tutkimusta, joka esitellään pohjaksi jatkotyölle joka sisältää tiivistyksen jostakin aiemmasta tutkimuksesta (esim. tasokas kandidaattityö) mutta ei varsinaisesti uusia tuloksia, tai on tieteellinen kommenttipuheenvuoro aikakauskirjassa aiemmin julkaistuun materiaaliin. Toimituskunta arvostelee tekstit ja tarvittaessa ohjeistaa niiden esitystyyliä.

  1. Ammatilliset katsaukset.

Toimituskunta arvostelee tarjotun tekstin ja tarvittaessa ohjaa kommenteillaan sen riittävän valmiiksi. Tässä ryhmässä julkaistavat tekstit voivat olla esim. muita seksologeja hyödyttäviä kuvauksia omasta terapiatyöstä, seksuaalikasvatuksesta tai seksuaalineuvonnasta, kirjallisuuskatsauksia, väitösluentoja tai omaan tutkimuksen liittyviä tapahtumaraportteja.

  1. Arvostelut ja tapahtumakuvaukset. Suosituspituus 1-2 liuskaa.

Kirja-arvosteluja, tapahtumaraportteja ja muita vastaavia. Toimituskunta kommentoi. Kirja-arvostelujen kohdalla voidaan joissakin tapauksissa myös käyttää arvostelun vertaisarviointia.

Kiinnostuneita kirjoittajia pyydetään lähettämään lyhyt kuvaus (maksimissaan 500 merkkiä) päätoimittajalle, osoitteeseen  tuomas.harviainen@tuni.fi

  1. Arvostelut ja tapahtumakuvaukset. Suosituspituus 10 000 merkkiä.

Kirja-arvosteluja, tapahtumaraportteja ja muita vastaavia. Toimituskunta kommentoi. Kirja-arvostelujen kohdalla voidaan joissakin tapauksissa myös käyttää arvostelun vertaisarviointia.

Kaikista kirjoituksista saa lyhyen kirjallisen palautteen lisäksi arvioidaan asteikolla:

1 voidaan julkaista sellaisenaan

2 voidaan julkaista pienten korjausten jälkeen

3 pyydetään tarjoamaan uutta, huomattavasti korjattua versiota

4 emme suosittele julkaisemista

Kiinnostuneita pyydetään lähettämään lyhyt kuvaus, maksimissaan 500 merkkiä osoitteeseen jarjestosihteeri@seksologinenseura.fi 15.10.2022 mennessä. Järjestösihteeri välittää kuvaukset tutkimusjaokselle. Otsikoithan viestisi ”Aikakauskirja”.

Julkaistut numerot:

Seksologinen Aikakauskirja 4(1) – lataa koko julkaisu tai artikkelit erikseen

Seksologinen Aikakauskirja 3(1) – lataa koko julkaisu tai artikkelit erikseen

Seksologinen Aikakauskirja 2(1) – lataa koko julkaisu tai artikkelit erikseen.

Seksologinen Aikakauskirja 1(1) – lataa koko julkaisu tai artikkelit erikseen.