Abstraktihaku Oodi seksuaalisuudelle -konferenssiin 24.–25.4.2020
Suomen seksologinen seura 2019

Seura toivottaa tervetulleeksi esitysehdotuksia konferenssiin. Esityksiä toivotaan erilaisista aihealueista ja eri taustaisilta seksologian alalla toimivilta ammattilaisilta.

Abstraktin tarkoituksena on esitellä lyhyesti ehdotettavan esityksen sisältöä seksologisen seuran tieteelliselle konferenssikomitealle. Abstraktin pituus on korkeintaan 300 sanaa ja siitä tulisi ilmetä seuraavat asiat:

1. Abstraktien kieli on suomi tai ruotsi, esityskieli on suomi tai ruotsi.
2. Toivotko esitysmuodoksi suullista esitystä vai posteria? Posteri on kirjallinen esitys, tietojuliste, joka on konferenssivieraiden luettavissa koko konferenssin ajan.
3. Enintään kolme (3) abstraktia samalta ensimmäiseltä/esittävältä kirjoittajalta huomioidaan.
4. Abstraktien viimeinen jättöpäivä on 15.1.2020
5. Abstrakti lähetetään osoitteeseen: tiede@seksologinenseura.fi

Abstraktien muotoilu

1. Abstraktin pituus enintään 300 sanaa. Otsikko, kirjoittajien nimet ja organisaatiot eivät sisälly tähän. Abstrakteissa ei tule olla taulukoita tai kuvia.
2. Otsikon tulee kuvata aihetta selkeästi eikä sen tule sisältää lyhennyksiä. Otsikon tulee olla mahdollisimman tiivis ja ytimekäs, enintään 12 sanaa.
3. Kaikkien kirjoittajien nimet tulee sisältyä abstraktiin, ensisijaisen kirjoittajan koko nimi ja tämän jälkeen muiden kirjoittajien nimet.
4. Kirjoita nimet muodossa etunimi kokonaisuudessaan, toisen nimen ensimmäinen kirjain sekä sukunimi.
5. Mikäli lähetät useampia abstrakteja, kirjoita nimet kaikkiin samalla tavoin.
6. Kirjoittajien organisaatiot/affiliaatiot tulee olla merkitty numeroiduin yläindeksein ja ilmoitettuna tulee olla instituution organisaation nimi, kaupunki ja maa.

Abstraktin runkotekstin tulee noudattaa jotakin seuraavista muotoiluista:

1.Määrällinen/kvantitatiivinen tutkimus
• Johdanto ja tavoitteet
• Menetelmät ja aineisto
• Tulokset
• Johtopäätökset ja suositukset

2. Laadullinen/kvalitatiivinen tutkimus
• Johdanto ja tavoitteet
• Menetelmät ja aineisto
• Löydökset ja keskustelu
• Suositukset

3. Tapausselostukset ja teoriaa syventävät tapausanalyysit
• Johdanto ja teoriatausta
• Tapauksen kuvaus
• Lopputulos ja pohdinta
• Johtopäätökset ja suositukset

4. Koulutukselliset ja kokemukselliset projektit
• Johdanto ja perustelut
• Projekti/aineisto ja asetelma
• Lopputulos
• Keskustelu ja suositukset

5. Aktivismi
• Johdanto ja perustelut
• Toimenpiteet ja kohdeväestö
• Lopputulos
• Keskustelu ja suositukset

6. Historialliset katsaukset
• Johdanto ja tavoitteet
• Lähestymistapa
• Lähteet
• Löydökset ja keskustelu

• Teksti normaalilla yhden rivivälillä, ei sisennyksiä. Kappaleet uudelle riville.
• Ei normaalistandardeista poikkeavia symboleita.
• Tallennusmuodot .rtf, .doc tai .docx .
• Yleisiä lyhenteitä voidaan käyttää mutta nämä tulee kirjoittaa auki ensimmäisen kerran esiintyessään.
• Lääkkeistä tulee käyttää geneerisiä tai molekulaarisia nimityksiä.
• Rahoituslähteet tulee ilmoittaa tai jos ei näitä ole on tämä myös ilmoitettava. Mahdolliset eturistiriidat tulee myös ilmoittaa.
• Abstraktia parhaiten kuvaavat 4-5 avainsanat, jotka liitetään abstraktin loppuun.
Noudatathan ohjeita tarkasti, vain ohjeiden mukaiset abstraktit huomioidaan.

Abstraktin hyväksymisestä ilmoitetaan 30.1.2020 mennessä.
Ilmoitamme samassa yhteydessä onko esitysmuoto suullinen esitys vai posteri.

Aihealueet

Seksiä kaiken ikää
– Seksuaalinen kehitys
– Seksuaalikasvatus
– Nuoret, murrosikä ja seksuaalisuus
– Seksuaalinen nautinto ja hyvinvointi
– Seksuaalinen käyttäytyminen
– Asenteet ja normit
– Seksuaalisuus ja sen ulottuvuudet elämän eri vaiheissa
– Seksuaalisuuden historia/seksologia

Seksuaalilääketiede
– Seksi ja lääketiede
– Seksuaalinen psykofysiologia ja anatomia
– Ikääntyminen ja seksuaalisuus
– Krooninen sairaus ja seksuaalisuus
– Seksuaaliset toimintahäiriöt
– Hoitotyön, kätilö- ja terveydenalan ammatit ja seksuaalisuus
– Sukupuolitaudit, seksitaudit
– Psyykkiset häiriöt/psykiatria ja seksuaalisuus
– Seksuaali- ja lisääntymisterveys (raskaus, ehkäisy ja seksuaalisuus)

Ongelmat
– Seksuaalirikosten ennaltaehkäisy
– Sukuelinten silpominen
– Päihteiden käyttö ja seksuaalisuus
– Seksuaaliväkivalta

Etiikka
– Laki, etiikka ja seksuaalisuus
– Ihmisoikeudet ja seksuaalioikeudet
– Kaupallinen seksityö
– Pornografia

Seksuaalisuus, neuvonta ja koulutus
– Seksuaali- ja ihmissuhdeneuvonta
– Internet, sosiaalinen media ja seksuaalisuus
– Ammattilaisten kouluttaminen
– Hoitostandardit

Estetiikka ja nautinto
– Ryhmäseksi
– Eroottinen taide
– Fantasiat
– Kehollisuus
– Kehotyöskentely

Moninaisuus
– Sukupuoli ja seksuaalisuus
– Parafiliat
– LGBTQAI+
– Vähemmistöt ja eritysryhmät
– Vammaisuus ja seksuaalisuus
– Etnisyys ja seksuaalisuus
– Uskonto, hengellisyys ja vakaumukset
– Seksi ja suhteet
– Romanttinen rakkaus
– Transsukupuolisuus, transidentiteetti, kehodysforia

Esittäjien ilmoittautuminen konferenssiin

Esityksen pitäjät ilmoittautuvat konferenssiin samalla tavalla kuin kaikki muutkin konferenssiin osallistujat. Huomioithan, että esitysten pitäjät eivät vapaudu konferenssin ilmoittautumismaksulta. Muistathan siis ilmoittautua konferenssiin, koska ilman sitä ei konferenssiin voi osallistua!