Kirjoittajakutsu: Seksologinen Aikakauskirja 5(1)

Oletko oppinut seksuaaliterapia-, neuvonta- tai kasvatustyössäsi asioita, jotka haluat jakaa muiden asiantuntijoiden kanssa? Oletko tehnyt seksologiaan liittyvän opinnäytetyön? Oletko seksologian alan tutkija, joka haluat julkaista tuloksiasi suomalaiselle yleisölle?

Seksologinen aikakauskirja (ISSN 2342-723X) on Suomen Seksologisen Seuran kausijulkaisu, joka on tarkoitettu sekä tieteellisille teksteille että ammatillisille katsauksille ja raporteille. Se ilmestyy noin kerran vuodessa. Artikkeleiden kielenä on suomi tai ruotsi.

Aikakauskirjan tekstit on jaettu neljään ryhmään, vastaamaan seksologian kentän eri asiantuntijoiden tarpeita. Ryhmät ovat:

  1. Tieteelliset artikkelit.

Artikkelit käyvät läpi ensin toimituksen kommenttikierroksen. Jatkoon hyväksytyt käsikirjoitukset lähetetään mahdollisten ensimmäisten muutosten jälkeen normaaliin kaksoissokko-vertaisarviointiin. Toimituskunta käyttää tarvittaessa myös valmentavaa arviointia, jossa ensimmäisen sokkokierroksensa korjausvaatimuksilla läpäissyt artikkeli hiotaan julkaisuvalmiiksi kirjoittajan ja arvostelijan avoimella yhteistyöllä.

  1. Tieteelliset raportit ja puheenvuorot. 

Raporteissa julkaistaan seksologista tutkimusta, joka esitellään pohjaksi jatkotyölle, joka sisältää tiivistyksen jostakin aiemmasta tutkimuksesta (esim. tasokas kandidaattityö) mutta ei varsinaisesti uusia tuloksia, tai on tieteellinen kommenttipuheenvuoro aikakauskirjassa aiemmin julkaistuun materiaaliin. Toimituskunta arvostelee tekstit ja tarvittaessa ohjeistaa niiden esitystyyliä.

  1. Ammatilliset katsaukset.

Toimituskunta arvostelee tarjotun tekstin ja tarvittaessa ohjaa kommenteillaan sen riittävän valmiiksi. Tässä ryhmässä julkaistavat tekstit voivat olla esim. muita seksologeja hyödyttäviä kuvauksia omasta terapiatyöstä, seksuaalikasvatuksesta tai seksuaalineuvonnasta, kirjallisuuskatsauksia, väitösluentoja tai omaan tutkimuksen liittyviä tapahtumaraportteja.

  1. Arvostelut ja tapahtumakuvaukset.

Kirja-arvosteluja, tapahtumaraportteja ja muita vastaavia, suosituspituus 1-2 liuskaa. Toimituskunta kommentoi. Kirja-arvostelujen kohdalla voidaan joissakin tapauksissa myös käyttää arvostelun vertaisarviointia. Tarvittaessa Aikakauskirjassa voidaan käyttää myös muita tekstityyppejä, kuten esseitä, sen ei-vertaisarvioiduille osuuksille.

Kaikista kirjoituksista saatavan lyhyen kirjallisen palautteen lisäksi ne arvioidaan asteikolla:

1 voidaan julkaista sellaisenaan
2 voidaan julkaista pienten korjausten jälkeen
3 pyydetään tarjoamaan uutta, huomattavasti korjattua versiota
4 emme suosittele julkaisemista

Kiinnostuneita pyydetään lähettämään lyhyt kuvaus, maksimissaan 500 merkkiä osoitteeseen jarjestosihteeri@seksologinenseura.fi 15.03.2023 mennessä. Järjestösihteeri välittää kuvaukset tutkimusjaokselle. Otsikoithan viestisi ”Aikakauskirja”. Jatkoon valittujen tekstien ensimmäisten kokopitkien versioiden deadline on 16.05.2023. Lisätietoja Aikakauskirjasta antaa professori J. Tuomas Harviainen, tuomas.harviainen@tuni.fi.

Lisätietoja Aikakauskirjasta antaa professori J. Tuomas Harviainen, tuomas.harviainen@tuni.fi.