SUOMEN VUODEN 2022 SEKSOLOGIAN ALAN VAIKUTTAJAT PALKITTIIN SUOMEN SEKSOLOGISEN SEURAN 25-VUOTISJUHLAN YHTEYDESSÄ

Kuvassa vasemmalta: Maikki Hopia-Lavikainen, Ulla-Maaria Leskinen, Anne Merta, Hilkka Putkisaari, Mikko Ahtiala ja Susanna Alhonkoski. Kunniapalkintojen lisäksi seura onnitteli Mikko Ahtialaa myönnetystä  NACS auktorisoinnista Specialist in Sexological Counselling.
Hilkka Putkisaarta onniteltiin toimittamastaan kirjasta ” Toipumisorientaatio ja ratkaisukeskeisyys lyhytpsykoterapiassa.

Vuoden 2022 kunniamaininnoilla palkitaan Elämäntyö-palkinnolla Anne Merta, Työnsankari-kunniamaininnalla Ulla-Maaria Leskinen sekä Vuoden valopilkku kunniamaininnalla Maikki Hopia-Lavikainen sekä Susanna Alhokoski. Palkinnot luovutettiin 29.10.2022 Seuran 25-vuotisen juhlavuoden kunniaksi järjestetyssä juhlatilaisuudessa Kulttuuritalolla.

Anne Merta

TtM, terveydenhuollon lehtori.

Elämäntyö 2022


Anne Merta on hankkinut laajan koulutustaustan. Hän valmistui sairaanhoitajaksi vuonna 1980Turun Sairaanhoito-oppilaitoksesta, minkä jälkeen hän jatkoi opintojansa valmistuenterveydenhoitajaksi Turun Terveydenhuolto-oppilaitoksesta. Samassa oppilaitoksessa hän aloittisairaanhoidon opettajan toimessa vuonna 1993. Anne Merta jatkoi opintojansa Turun yliopistossa,josta hän valmistui terveystieteiden maisteriksi (TtM) vuonna 2007.Pohjakoulutuksen jälkeen Anne Merta on suorittanut kasvatustieteen aineopinnot (35 ov) Turunyliopistossa vuonna 1993 ja dementiatyön kehittämiset erikoistumisopinnot (20 ov) vuosina 1999–2000 Helsingin yliopistossa. Seksuaalineuvojaksi Merta valmistui (30 op) Turunammattikorkeakoulusta vuonna 2003. Lisäksi Anne Merta on suorittanut työnohjaajan koulutuksen(60 op) 2009–2010 Jyväskylän yliopistossa, jossa hänellä oli kehittämistyön aiheena seksologiantyönohjaus.


Seksologian alueelta Anne Mertan työkokemus on vaikuttava. Hän on toiminut seksuaalineuvojienvastuukouluttajana Turun ammattikorkeakoulussa vuosina 2003-2022. Näiden 19 vuoden aikanahänen kursseiltansa on valmistunut yhteensä n. 350 seksuaalineuvojaa.


Anne Merta on myös vastannut seksuaaliterveyden valinnaisten opintojen (5 op) toteuttamisestalähihoitaja- ja sosiaaliohjaaja koulutuksissa (1993–2000) Loimaan ammatti-instituuttissa. AnneMerta on jatkanut kehittämistyötänsä siten, että hän osallistui seksuaalikasvatuksen opintojen(2op.) toteuttamiseen sosionomitutkinnossa (AMK) vuosina 2000–2007 ja 2009–2016.Nykyaikaisena verkko-opintomuotona Anne Merta on ollut toteuttamassa seksuaalisuuttaloukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoidon verkkokurssia (5 op.) viiden ammattikorkeakoulun ja THL:nyhteistoteutuksena Campusonline-alustalle vuosina 2018–2022.


Anne Merta on osallistunut aktiivisesti järjestötoimintaan ollen vuosia Varsinais-Suomensairaanhoitopiirin seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimikunnan jäsenenä 2009–2022, Varsinais-Suomen seksuaalineuvojaverkoston vetäjänä 2011–2016, Suomen Seksologisenseuran Turun opintopiirin vetäjänä 2006–2010 sekä Turun väkivallan ehkäisytyöryhmän jäsenenä2013–2021.


Hän on toiminut myös Suomen Seksologisen Seuran hallituksessa ja ollut auktorisointityöryhmässävuosina 2012–2020.

Syvä ammatillisuus ja eettisyys ovat olleet Anne Mertan työn viitoittajina.Anne Merta on toiminut myös kolmessa seksuaaliterveyttä edistävässä hankkeessa:

1) AYVOT-hanke 2010–2012 (Seksuaaliterveyden avoin ja yhteisöllinen oppimisympäristö. Open and authentic
learning environment for sexual health, ESR-rahoitus)

2) www.Seksuaaliterveysasema.fi sekä

3)Oman elämän nainen-hanke 2017–2019 (Vammaisten naisten syrjäytymistä torjuva ja osallisuuttaedistävä hanke, ESR-rahoitteinen, https://www.omanelamannainen.fi/)

Anne Merta on antanut tärkeän panoksensa useiden koulutuspäivien, seminaarien jakansainvälisten kongeressien järjestämisessä. Hän on luennoinut lukuisissa tilaisuuksissaotsikoinaan mm. Ikääntyneen seksuaalisuus, Muistisairaan ihmisen seksuaalisuus ja sen tukeminen,Ihotaudit ja seksuaalisuus, Psoriasis ja seksuaalisuus, Parisuhteen seksuaalisuus, Seksuaalisuudenpuheeksiottaminen asiakas- ja potilasyössä sekä Lähisuhteissa tapahtuvan väkivallantunnistaminen, siihen puuttuminen ja auttamistyö.

Tunnemme Annen lämpimänä ja viisaana ammatilaisena, joka on tehnyt koko sydämellänsä työtäseksologian alueella antaen näin panoksensa paitsi ammattilaisille myös voimallisesti suomalaistenseksuaaliterveyden ja seksuaalioikeuksien toteutumisen edistämiselle.

Ulla-Maaria Leskinen Pari- ja seksuaaliterapeutti, lyhytterapeuttiTyönsankari palkinto 2022 

Psykiatrinen sairaanhoitaja, seksuaaliterapeutti ja tantraohjaaja Ulla-Maaria Leskinen (ent.  Konttila) työskentelee Oulun ensi- ja turvakoti ry:n ja Vuolle Setlementti ry:n yhteistyössä toteutettavassa Seritatyössä, jossa tarjotaan matalan kynnyksen keskusteluapua seksuaalirikoksen ehkäisyssä esimerkiksi lapsikohteisen kiinnostuksen suhteen.

Ulla-Maaria kuvaa 2021 ja 2022 ilmestyneissä kirjoissaan ”Mielihalu ja järkiminä” ja ”Mielihalu ja järkiminä 2” lapsikohteista kiinnostusta kokevan asiakkaan kanssa käytyjä keskusteluja. Ulla-Maaria tuo kirjoissa rohkeasti esille tärkeitä näkökulmia aiheesta ja siitä, että ihmisellä on aina mahdollisuus valita toinen tapa katsoa asioita. Pelkkä lapsikohteinen kiinnostus ei tee ihmisestä rikoksentekijää. Tärkeintä on kohdata ihminen arvostavasti ilman ennakkoluulojen lyömää leimaa.

Maikki Hopia-Lavikainen

sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja 9/2022.

Valopilkku 2022


Maikki on seksuaalineuvojaopintojen aikana tuonut rohkeasti esiin omaa persoonaansa, kuitenkaan unohtamatta ammatillisuutta, mikä on seksuaalineuvojan tärkeä ominaisuus. Hänen kehittämistehtävän tuotoksia saimme ihailla maailman Seksuaaliterveyspäivän haasteessa, jonka Suomen seksologinen seura julkaisi. Työtä tehdään aina omalla persoonalla jokaisen asiakkaan hyväksi.

Susanna Alhonkoski

kätilö, seksuaaliterapeutti ja auktorisoitu seksuaalineuvoja

Valopilkku 2022


Susanna jätti tutun ja turvallisen uransa kätilönä, päätti alkaa päätoimiseksi yrittäjäksi. Hän pitää nyt seksuaaliterapiavastaanottoa Turussa ja luotsaa Amorin seksologian asiantuntijayritystä, joka kouluttaa ja tuo tietoisuutta seksivälineistä. Susanna on äärettömän lempeä ja empaattinen, hänestä huokuu positiivinen asenne ja hän tsemppaa muita aina. Susanna haluaa, että kaikki tuntevat olonsa turvalliseksi. Kaikkien ruuhkavuosien keskellä Susanna jaksaa hymyillä ja on todella läsnä ihmisille. 

Kunniapalkintojen lisäksi seura onnitteli Mikko Ahtialaa myönnetystä  NACS auktorisoinnista Specialist in Sexological Counselling.
Hilkka Putkisaarta onniteltiin toimittamastaan kirjasta ” Toipumisorientaatio ja ratkaisukeskeisyys lyhytpsykoterapiassa.

Seura palkitsee vuosittain jäseniään, sekä myös seuran ulkopuolisia henkilöitä merkityksellisestä työstään ja uraauurtavasta panoksestaan seksologian alan hyväksi Suomessa.Suomen seksologinen seura on yli tuhannen seksologian ammattilaisen yhdistys yhdistäen laajasti osaajia niin psykoterapian, seksuaaliterapian- ja neuvonnan kuin myös lääketieteen aloilta sekä eri tutkimuksenalojen osalta. Seura toimii aktiivisesti niin Suomessa, kuin myös kansainvälisestikin edistäen seksologian teemoja koulutuksessa sekä tieteessä ja tutkimuksessa ja tuoden näin monipuoliset seksologian alojen toimijat yhteen. Seura kehittää myös seksologiaan kuuluvan ammatillisen toiminnan edellytyksiä ja edistää seksuaalioikeuksia sekä seksuaaliterveyttä Suomessa.

Lisätiedot:Suomen Seksologisen Seuran hallitus, Pirjo Tervo, hallituksen puheenjohtaja