Maailman Seksuaaliterveyspäivän haaste – Puhutaan nautinnosta!

Maailman Seksuaaliterveyspäivän haaste – Puhutaan nautinnosta! pastedGraphic.png

Hei hyvä seuramme jäsen,

Maailman seksuaaliterveysliiton Sexual Pleasure Declaration-Seksuaalisen nautinnon julistus esiteltiin maailmankongressissa Mexico Cityssä vuonna 2019, ja WAS:n yleiskokous ratifioi sen lopulta syyskuussa 2021 Kapkaupungista isännöidyn WAS-verkkokongressin aikana. 

Siinä sanotaan: ”Seksuaalinen nautinto on fyysistä ja/tai psyykkistä tyydytystä ja nautintoa, joka syntyy jaetuista tai yksinäisistä eroottisista kokemuksista, mukaan lukien ajatukset, fantasiat, unet, tunteet ja tunteet.”  WAS:n seksuaalisen nautinnon julistus Maailman Seksuaaliterveyspäivänä  tukee seuraavia tavoitteita: Itsemääräämisoikeus, suostumus, turvallisuus, yksityisyys, luottamus ja kyky kommunikoida ja neuvotella seksuaalisista suhteista ovat keskeisiä tekijöitä, jotka mahdollistavat nautinnon edistämisen osana seksuaaliterveyttä ja hyvinvointia. Seksuaalista nautintoa olisi jokaisen voitava harjoittaa seksuaalioikeuksien puitteissa. Julistus kiinnittää huomiota myös tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen, autonomiaan ja ruumiilliseen koskemattomuuteen, parhaaseen mahdolliseen terveyteen sekä sananvapauteen. Jokaisen ihmisen kokemukset seksuaalisesta nautinnosta ovat erilaisia ja seksuaaliset oikeudet vahvistavat sitä, että nautinto voisi olla positiivinen kokemus kaikille asianosaisille, eikä sitä hankita loukkaamalla toisten ihmisoikeuksia ja hyvinvointia. 

Tämän vuoden Maailman Seksuaaliterveyspäivää vietetään 4.9.2022 – Puhutaan nautinnosta!

Vuoden 2022 Seksuaaliterveyspäivän teemoissa painottuvat seksuaalisen nautinnon tukemiseen liittyvä lainsäädäntö ja politiikat, joilla voidaan tukea seksuaalista terveyttä ja hyvinvointia, seksuaalisuuteen liittyviä ihmisoikeuksia, mukaan lukien itsemääräämisoikeutta, syrjimättömyyttä, sekä oikeutta yksityisyyteen, ruumiin koskemattomuuteen ja tasa-arvoon. WAS:n teemapäivään liittyvät myös havainnot siitä, että seksuaalisen ilmaisun ja nautinnon kokemisen merkittävät esteet juontavat usein juurensa erilaisiin poliittisiin järjestelmiin ja oikeudellisiin puitteisiin, kulttuurisiin tapoihin sekä taloudelliseen epäoikeudenmukaisuuteen. Teemapäivä tukee niin yhteiskuntien, päätöksenteon kuin myös kansalaisten seksuaalisen nautinnon moninaisia oikeuksia. 

Osallistu seuran Maailman Seksuaaliterveyspäivän aktiviteetteihin!

Maailman Seksuaaliterveyspäivää vietetään 4.9.2022 teemalla Puhutaan nautinnosta, ”Let’s talk pleasure”. Myös me seurassa haluamme osallistua päivään ja haastamme kaikkia seuran jäseniä mukaan tuottamaan sisältöä päivään. 

Voit osallistua haasteeseen kirjoittamalla lyhyen blogin, piirtämällä sarjakuvan tai tuottamalla max. 5 minuutin pituisen Youtube-videon tai tietoiskun aiheesta. Voit myös ideoida teemapäivään liittyvän muun sosiaalisen median keinoin rakennetun teemanumeron.  Erityisesti kannustamme seuran uusia jäseniä tarttumaan haasteeseen ja tuomaan raikkaita näkemyksiä sekä käyttämään luovasti digitaalisia välineitä ja kanavia haasteessa.

Seura tulee julkaisemaan valitsemansa blogit sekä audiovisuaalisten esitysten linkit Maailman seksuaaliterveyspäivänä seuran nettisivuilla sekä muissa mediakanavissaan. Toivomme saavamme aihetta käsitteleviä moniäänisiä blogeja sekä videoita joiden kautta teemme osaamistamme sekä laaja-alaisuuttamme tunnetuksi niin Suomessa sekä myös kansainvälisissä verkostoissamme. Parhaimmillaan tästä voi syntyä ihan jokavuotinen, seuran erinomaista osaamista ja näkyvyyttä kasvattava tapahtuma.

Huomioitahan seuraavat pääperiaatteet blogikirjoitusten osalta;

  • Blogin tulee liittyä teemaan Lets`s Talk Pleasure – Puhutaan nautinnosta
  • Sen tulee olla lyhyt ja ytimekäs näkemyskirjoitus, mielipide, yhteenveto tuoreesta päättötyöstä, gradusta tai tutkimuksesta 
  • Se voi sisältää yhden kuvan tai taulukon (korkean resoluution materiaalia)
  • Toivomme että kirjoitukset ovat pituudeltaan vajaan noin puolikkaan A4:n pituisia 11 fontilla kirjoitettuna tai maksimissaan 5 minuutin video
  • Sitoudut antamaan seuralle täyden julkaisuoikeuden kirjoitukseesi, niin että voimme julkaista sen sosiaalisen median kanavissamme

Huomioithan seuraavat pääperiaatteet YouTube-tai muun videotallenteen osalta;

  • Sen tulee kuvata teemaan liittyvää aihetta, tilannetta, koulutusta tai viestiä
  • Viestin voit nauhoittaa joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Voit myös kirjoittaa lyhyen johdannon jossa kuvaat videon sisältöä ja tarkoitusta
  • Videolla näkyvien henkilöiden suostumus videon julkaisemiseen (sähköpostilla tai muulla viestillä pyydettynä videon lähettäjälle) on oltava kaikilta siinä esiintyviltä henkilöiltä
  • Sitoudut antamaan seuralle videon linkin välitys/julkaisuoikeuden 

Luvassa on mainetta ja näkyvyyttä!

Seuran hallitus käy läpi lähetetyt materiaalit ja parhaat saavat kunniamaininnan hyvästä työstään. Materiaalia julkaistaan seuran nettisivuilla teemapäivänä eli Maailman seksuaaliterveyspäivänä. Erityisen ilahtuneita olemme englannin ja ruotsinkielisistä materiaaleista.

Nyt kaikki jäsenet vastaamaan haasteeseen ja pohtimaan miten seksuaalinen nautinto näyttäytyy työssänne, opinnoissanne tai päivittäisessä elämässänne muutoin. 

Voit lähettää materiaaleja läpi 15.8-23.8.2022 välisenä aikana saakka osoitteella: järjestösihteeri@seksologinenseura.fi

Koko seksuaalisen nautinnon julistuksen näet WAS:n nettisivulta: 

WAS:n alkuperäiset teemapäivän ohjeet löydät täältä:

Voit myös osallistua teemapäivään omien kanaviesi kautta käyttämällä seuraavia hashtageja:

#WSHD2022 ja #WorldSexualHealthDAy2022