WARELIUS PALKINTO OSMO KONTULALLE!

Haluamme onnitella Seuran jäsentä Osmo Kontulaa, sillä hänet on tänään palkittu Warelius-palkinnolla!

Warelius-palkinnot Osmo Kontulalle ja Paul Westlakelle

Tutkimusprofessori emeritus, dosentti Osmo Kontula sekä kouluttaja ja stand-up koomikko Paul Westlake saavat Suomen tietokirjailijat ry:n jakamat 12 000 euron Warelius-palkinnot Vanhan kirjallisuuden päivillä Sastamalassa perjantaina 1.7.2022.

Suomen tietokirjailijat ry:n myöntämät Warelius-palkinnot jaetaan Sastamalan Vanhan kirjallisuuden päivillä perjan- taina 1. heinäkuuta 2022 Osmo Kontulalle ja Paul Westlakelle. Warelius-palkinto myönnetään vuosittain tietokirjai- lijalle, jolla on laaja ja korkealaatuinen tietoteostuotanto tai jolla on ollut merkittävä vaikutus suomalaiseen tietokir- jallisuuteen.

12 000 euron palkinnot rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla. Palkinnon jakavat Vanhan kirjal- lisuuden päivien avajaisten ohjelmassa Suomen tietokirjailijat ry:n puheenjohtaja Timo Tossavainen ja palkintolauta- kunnan jäsen Kati Solastie.

Osmo Kontula (s. 1951) on helsinkiläinen VTT, dosentti ja tutkimusprofessori emeritus, joka työskentelee tutkimustehtä- vissä Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksella. Hän on julkaissut tietokirjoja ja tutkimusartikkeleita mm. seksuaalisuu- desta, parisuhteista ja seksuaalikasvatuksesta.

Paul Westlake (s. 1952) on oppikirjantekijä, kouluttaja ja stand-up koomikko, joka asuu Helsingissä. Westlake on tehnyt englannin kielen oppimateriaaleja eri luokka-asteille sekä aikuisopetukseen.

PALKINTOPERUSTELUT

OSMO KONTULA

Osmo Kontula on valtiotieteiden tohtori, sosiologian dosentti ja Väestöliiton ylläpitämän Väestöntutkimuslaitoksen tutkimusprofessori emeritus. Kontula tuli tunnetuksi yhdessä professori Elina Haavio-Mannilan kanssa 1980-luvulla julkaisemillaan suomalaisten seksuaalikäyttäytymistä koskevilla tutkimuksilla. He tekivät läpimurron alalla, joka oli Suomessa aivan uusi. Kontulan ja Haavio-Mannilan yhteistyö jatkui tuotteliaana 2000-luvulle saakka. Kaksikon vuonna 2002 julkaisema Sexual Lifestyles in the Twentieth Century. A Research Study (Palgrave) nosti suomalaisen seksuaali- tutkimuksen maailmanmaineeseen.

Osmo Kontulan julkaisuluettelo on häkellyttävän laaja. Hänen tutkimustyönsä on jatkunut aktiivisena jo neljän vuosi- kymmenen ajan. Kontulalle läheisiä tutkimusaiheita ovat seksuaalisuuden trendit Suomessa ja maailmalla (FINSEX- tutkimus), nuorten seksuaalisuus, seksuaalikasvatus, rakkaus, parisuhteet sekä perhe- ja seksuaalipolitiikka. Finsex on seurannut suomalaisten seksuaalielämän muutoksia jo useiden vuosikymmenien ajan. Erityisen seurannan kohteena ovat suomalaisten parisuhteet, seksuaaliasenteet, seksuaalinen käyttäytyminen ja seksuaaliongelmat. Lisäksi Kontula osallistuu aktiivisesti oman alansa kansainvälisten järjestöjen toimintaan. Hän on World Association for Sexual Health (WAS) -järjestön hallituksen jäsen ja kuuluu tiedelehti Journal of Sex Researchin (JSR) toimituskuntaan.

Kontula on ollut jo pitkään oman alansa johtavia asiantuntijoita ja aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija. Hän osaa kirjoittaa ja puhua herkistä aiheista mukaansatempaavasti. Hänen suureksi ansiokseen voidaan lukea se, että väestön

seksuaalikäyttäytymistä koskevista tabuista on vapauduttu, ja näistä ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden kannalta tär- keistä asioista on alettu puhua aiempaa avoimemmin.

PAUL WESTLAKE

Paul Westlake on oppikirjailija, jonka materiaalien avulla suomalaiset ovat opiskelleet englannin kieltä jo noin kolmen sukupolven ajan, 1980-luvun alusta lähtien. Hän on tehnyt satoja oppikirjoja ja harjoituskirjoja, opettajan materiaaleja, arviointimateriaaleja, äänitteitä ja digitaalisia aineistoja. Koulutukseltaan hän on luokanopettaja, joten hänellä on vankka pedagoginen osaaminen.

Monet oppimateriaalisarjat, joita Paul Westlake on ollut kirjoittamassa, ovat olleet – ja ovat edelleen – hyvin suosittuja ja laajasti käytettyjä. Esimerkkejä näistä ovat alakoulun Yippee (Sanoma Pro) ja Go for it (Sanoma Pro), yläkoulun Key English (WSOY) ja Spotlight (Sanoma Pro) sekä lukio- ja aikuisopetuksen Passwords (WSOY) ja Working English (WSOY). Westlaken tuotannon läpäisee ajatus, että oppimateriaalien tekstien on pedagogisen pätevyyden lisäksi oltava niin hyvin kirjoitettuja, että niitä voisi lukea myös äidinkielenään englantia puhuva. Paul Westlaken merkitys englannin kielen ja kulttuurin koulutuksessa ei ole jäänyt vain oppimateriaalituotantoon. Hän on myös laaja-alainen kouluttaja, joka pystyy yhtä lailla toteuttamaan yritysjohtajille koulutuksen kulttuurien välisestä viestinnästä ja monikulttuuri- suudesta kuin stand up -esityksen hämyisessä baarissa.

Työryhmän jäsenenä Westlakea arvostetaan näkemyksellisenä, luotettavana ja kurinalaisena kirjailijana, joka tekee, mitä lupaa. Hän on luova ja huumorintajuinen uudistaja, joka ei toista aina samaa kaavaa materiaaleissa, vaan synnyt- tää aina uusia ideoita. Paul Westlake on ollut Suomessa keskeinen uudistaja esimerkiksi vieraiden kielten äänitteiden tuottamisessa. Myös digitaalisuuden alkuvaiheessa 2000-luvun alkupuolella Westlake oli ensimmäisten joukossa ide- oimassa digitehtäviä kielten opetukseen.

WARELIUS-PALKINTO

Vuodesta 1985 jaettu Warelius-palkinto on nimetty ensimmäisenä varsinaisena suomenkielisenä tietokirjailijana pide- tyn Antero Wareliuksen (1821–1904) mukaan. Wareliuksen tuotantoon kuuluvat muun muassa Enon opetuksia luon- non asioista (1855–1856), Kertomus Tyrvään pitäjästä (1853) ja Saatanto Tuonelaan eli ilmoitteita miten meikäläiset kuolleenkorjaustavat ovat muodostuneet (1861).

Warelius-palkinnon ovat saaneet muun muassa Peter von Bagh, Elina Haavio-Mannila, Auli Hakulinen, Jaakko Hämeen- Anttila, Eila Hämäläinen, Risto Isomäki, Lasse Lehtinen, Tapio Markkanen, Merete Mazzarella, Anne-Maria Mikkola, Ilkka Niiniluoto, Juha Siltala, Päiviö Tommila, Kaari Utrio ja Esko Valtaoja.

Palkinnonsaajista päättää Suomen tietokirjailijat ry:n palkintolautakunta, johon kuuluvat vuonna 2022 puheenjohta- jana Hannele Cantell sekä jäseninä Seppo Hentilä, Agneta Rahikainen, Kati Solastie ja Kari Vaijärvi.

Haastattelupyynnöt:

Osmo Kontula | 040 5827 369, osmo.kontula@vaestoliitto.fi
Paul Westlake | +35850 0700 641, paul.westlake@originaltouch.fi

Lisätiedot:

Anne Rutanen | Viestintäpäällikkö | Suomen tietokirjailijat ry | 050 351 2771 | anne.rutanen@suomentietokirjailijat.fi

www.suomentietokirjailijat.fi | vanhankirjallisuudenpaivat.com |

Suomen tietokirjailijat ry on maamme suurin kirjailijajärjestö. Se edistää tietokirjallisuutta, jakaa apurahoja ja palkintoja sekä valvoo tieto- ja oppikirjailijoiden tekijänoikeudellisia ja taloudellisia etuja. Yhdistyksellä on yli 3 300 jäsentä.