Seksologisen seuran jäsenkirje 20.06.2022

Suomen seksologinen seura on yli tuhannen seksologian ammattilaisen yhdistys. Kehitämme seksologiaan kuuluvan ammatillisen toiminnan edellytyksiä ja edistämme seksuaalioikeuksia sekä seksuaaliterveyttä Suomessa ja toimimme myös kansainvälisissä verkostoissa ajankohtaisten seksologian teemojen äärellä. Seksologisen seuran vuoden ensimmäiseen jäsenkirjeeseen on koottuna kuluneen vuosipuoliskon uutisia sekä tulevia, ajankohtaisia tapahtumia. Tiedotamme myös kansainvälisen verkostomme tapahtumista, joihin tietysti toivomme runsasta osanottoa myös seuramme jäseniltä. Tulemme uuden hallituksen voimin aktivoimaan verkostomme toimintaa sekä nostamaan seuran näkyvyyttä myös kansainvälisillä foorumeilla ja siihen haastamme teitä kaikkia mukaan. Seuramme kokoama seksologian laaja-alaisten teemojen parissa toimiva osaajajoukkommehan on kansainvälisestikin merkittävä- olemmehan maailman toiseksi suurin seksologian alan seura, kymmenten seurojen ja yhteenliittymien joukossa. 

Seksologisen seuran tuoreimmat uutiset löydät oheisten linkkien takaa sekä myös suoraan nettisivuiltamme www.seksologinenseura.fi. Tiedoksi myös, että nettisivujen uudistaminen on käynnissä eli toimivuudessa voi olla katkoksia.

 1. Seksologisen seuran vuosikokous pidettiin 22.4.2022

Seuran vuosikokous järjestettiin huhtikuussa hybridimuotoisena ja kaiken kaikkiaan se keräsi koolle hyvän määrän osallistujia sekä paikan päälle Helsinkiin, että linjoille virtuaaliyhteyden päähän.

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, tilinpäätös ja toimintakertomus ja vahvistettiin edellisen kauden tulos sekä myönnettiin toimivalle hallitukselle vastuuvapaus. 

Hallituksen tulevat kokousajat löytyvät nettisivuiltamme:  https://seksologinenseura.fi/tapahtumat/

 1. Seuran hallitus uudistui

Vuosikokouksen yhteydessä erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin vahva edustus uusia jäseniä. Osaajajoukossa on monipuolinen edustus seksologian alan tuoreita sekä pitkän linjan ammattilaisia.  

Hallituksen kokoonpano kaudella 2022-2023 on seuraava: Pirjo Tervo (Hallituksen puheenjohtaja), Hannu Piispanen (hallituksen varapuheenjohtaja), Satu Söderström (järjestösihteeri, työsuhteinen), Satu K. Perttunen (taloudenhoitaja), Jutta Kauppi (tiedottaja), Osmo Kontula, Sari Mäki, Outi Niemi, Hilkka Putkisaari, Tanja Roth, Raija Savolainen ja Riikka Teperi. 

 1. Seksologian alan auktorisointiryhmä kokoontui 7.5.2022 Tanskassa

Seurastamme oli NACS (Specialist in Sexological Counselling) auktorisointiryhmän käsittelyssä hyväksyttiin toukokuun auktorisointikokouksessa 10 hakemusta. Onnittelemme kaikkia auktorisoituja seksologian ammattilaisia! 

 1. Hienoa kansainvälistä näkyvyyttä seuran osaajien toimesta YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön, UNESCO:n tilaisuudessa

Susanna Ruuhilahti ja Suss Åhman kirjoittivat pari vuotta sitten materiaalin Pi(m)ppelipom – simppeliä seksuaalikasvatusta 1-6-luokkalaisille (Snippelisnopp – enkel sexualundervisning för årskurs 1-6). Materiaali käännettiin vastikään NIKK:in (Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyöelin) toimesta englanniksi: Willie and Fanny – simple sexuality education for 7-12-year-olds. 

Folkhälsanin seksuaaliterveyden asiantuntija Suss Åhmanilla oli kunnia tulla kutsutuksi puhujaksi Unescon järjestämän globaaliin seksuaalikasvatuskonferenssiin Comprehensive sexuality education: A global learning and sharing symposium on health, well-being, values, and equity. Siellä hän puhui alakouluikäisten lasten seksuaalikasvatuksesta ja esitteli materiaalin Willie and Fanny. Artikkelin aiheesta löydät täältä: https://www.folkhalsan.fi/nyheter/2022/maj/suss_ahman_unesco/ .

 Materiaalit löydät täältä:

Suomi: http://www.nektaria.fi/site/pimppelipom/

Svenska: https://moodle.folkhalsan.fi/course/view.php?id=227 

English: https://indd.adobe.com/view/2e939b01-7142-4f1b-ae79-db5dde72fd07 

 1. Seuran 25-vuotisjuhla 

Seksologinen seura viettää 25-vuotista taivaltaan juhlan merkeissä 29.10.2022. Juhlatoimikunta on järjestäytynyt ja suunnittelu on käynnissä, joten kannattaa varata päivä jo kalenterista. 

 1. Kansallisessa opintopiirissä tulossa kiinnostavia, kaikille seuran jäsenille avoimia kirja-alustuksia
 • Kirjallisuuspiiri 1. aiheena pakonomainen seksikäyttäytyminen ja pornoriippuvuus Asiantuntijana ja alustajana Karoliina Vuohtoniemi, seksuaaliterapeutti (NACS), työnohjaaja. Kirjana Paula Hall:in Koukussa seksiin.2019.Bazar.
 • Kirjallisuuspiiri 2. aiheena seksin ostaminen

Asiantuntijana ja alustajana Paula Tiessalo, toimittaja, tietokirjailija, seksuaaliterapeutti.

Kirjana, Tiessalo Paula. Rakkautta rahalla. (Atena, 2022). Kirja julkaistu 5.

toukokuuta 2022.

 1. Tulevia kotimaisia seksologian alan tapahtumia ja täydennyskoulutusta
 • Seksuaalineuvonta, 30 op. Seksuaalineuvojakoulutus käynnistyy Metropolia Ammattikorkeakoulussa elokuussa 2022. Ilmoittautuminen on auki 11.8.2022 saakka. 
https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/osaamisen-taydentaminen/taydennyskoulutus/seksuaalineuvonta

Huom! Vastaavia koulutuksia käynnistyy maanlaajuisesti jälleen syksyllä ja löydät ne esimerkiksi google-hakukoneen avulla selaamalla suoraan oppilaitosten sivuja.

 1. Muistutus tulevista kansainvälisen verkoston tapahtumista
 • Muistutus seuran jäsenille vielä Tanskan Aalborgin European Federation of Sexology EFS kongressista 30.6.-2.7.2022. Ilmoittautuminen on edelleen avoinna kaikille kiinnostuneille: https://europeansexologycongress.org/
 • Nordic Association for Clinical Sexology, NACS kongressi Viron Tartossa 29.9.-2.10.2022

Syksyyn ajoittuu NACS:in 44. kongressi Viron Tartossa teemalla ”Seksuaalisuus-Kipua ja/tai  mielihyvää”. Ilmoittautuminen kongressiin on auennut: https://sites.google.com/view/nacs-2022/home.

Suomen Seksologisen Seuran hallitus 2022-2023 

Pirjo Tervo, hallituksen puheenjohtaja

Olen ollut seuran puheenjohtajana 1.12. 2020 lähtien ja jatkan tässä tehtävässä seuraavaan kevätvuosikokoukseen keväälle 2023. Mennyt hallituskausi oli työntäyteistä ja haastavaa. Kiitän tässä vielä edellisiä hallituksessa olleita seuran jäseniä antamastaan ajasta ja asiantuntijuudesta seuran hyväksi. Kevätvuosikokouksessa hallitusta täydennettiin kuudella uudella jäsenellä. Tässä jäsenkirjeessä on meistä kaikista esittely. Olemme ehtineet pitää ns.  järjestäytymiskokouksen, jossa tutustuimme toisiimme ja keskustelimme mm. tehtävistä hallitustyössä. Ennen kesätaukoa kokoustamme vielä yhden kerran.

Suomen Seksologinen Seura on maailman toiseksi suurin seksologinen yhdistys.  Jäseniä on jo yli 1600. Yhdistystä ei ole olemassa ilman jäsentä. Jokainen jäsen on yhdistyksen voimavara ja sen toiminnan kohde.  Seuran jäsenet ovat koulutettuja ja auktorisoituja seksologian ammattilaisia mm. seksuaalikasvattajina, – neuvojina, -terapeutteina ja muilla seksologian NACS pätevyyksillä. Seuran toiminnan fokus on vahvistaa ja ylläpitää jäsenten seksologista osaamista mm.  opinto,- lukupiiri, tutkimustoiminnan ja koulutuksien välityksellä. Edellämainittuihin toimintoihin olemme panostaneet ja olemme avoimia uusille mahdollisuuksille vahvistaa jäsenten seksologian osaamista. 

Pitkän työurani aikana seksologian koulutuksia ja niistä tulleita pätevyyksiä on kertynyt, suurin osa seksologian ja psykoterapian alalta. Koulutus, opetussuunnitelmat ja niihin liittyvät asiat ovat minun osaamistani. Seuran hallituksessa seksologian alan koulutukseen liittyvät asiat ovat minulle tärkeitä.  Seksologian koulutuksiin liittyen on monenlaista liikehdintää ja keskustelua käydään niin eurooppalaisella kuin maailmanlaajuisella tasolla. Puheenjohtajakauden aikana osaamiseni on laajentunut yhdistyksen toimintaa koskeviin lakeihin ja ohjeistuksiin. 

Hannu Piispanen, hallituksen varapuheenjohtaja 

Työskentelen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa hyvinvointiyksikössä mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön lehtorina. Toimin yhtenä vastuuopettajana kollegoideni kanssa JAMKin seksuaalineuvoja -ja seksuaaliterapia-opinnoissa. Lisäksi toimin projektipäällikkönä  Tukea maaseutuyrittäjien elämän kriisitilanteissa -projektissa. Koulutukseltani olen perhe- ja paripsykoterapeutti, seksuaaliterapeutti, työnohjaaja sekä psykiatrinen SH. Teen myös yksityisesti asiakastyötä.

Hallitustyöskentelyssä edistän avointa ja rakentavaa hallitustyötä sekä vuoropuhelua jäsenten, seuran hallituksen ja yhteistyötahojen kanssa. Haluan olla mukana ylläpitämässä ja kehittämässä seksologian koulutuksia sekä niiden opetussuunnitelmien sisällöllistä laatua.

Satu Söderström, järjestösihteeri

Olen toiminut seuran järjestösihteerinä vuoden 2021 alusta. Asun Kemiönsaarella ja toimin täällä kunnanvaltuutettuna. Minulla on vankka kokemus yhdistystoiminnasta ja olen mm. suorittanut hallitusosaaja koulutuksen. Tätä osaamistani olen halunnut tuoda Suomen seksologisen seuran toimintaan ja siitä syystä syksyllä 2020 asetuin ehdolle hallitukseen. Olen ehdokkaana tulevissa eduskuntavaaleissa keväällä 2023.

Jag har varit sekreterare i Suomen seksologinen seura sedan början av 2021. Jag bor på Kimitoön och jobbar här som kommunfullmäktige. Jag har erfarenhet av föreningsverksamhet och jag har genomgått styrelseexpertutbildning. Jag har velat föra in denna expertis till verksamhet i Suomen seksologinen seura och därför kandiderade jag hösten 2020 till styrelsen. Jag är en kandidat i det kommande riksdagsvalet våren 2023.

Satu K. Perttunen, taloudenhoitaja

Olen  osa-aikainen yliopisto-opettaja, terapeutti ja opiskelija. Opetan Oulun yliopiston Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa terveystiedon oppiaineessa tuntiopettajana Oppimisen ja oppimisprosessien tutkimusyksikössä; käytännössä koulutan tulevia terveystiedon opettajia. Olen auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS), seksuaaliterapeutti ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti. Työskentelen myös parien kanssa; olen suorittanut tunnekeskeisen pariterapian peruskurssin ja opiskellut hieman parisuhteen psykonanalyyttista ymmärtämistä ja hoitoa PariTIla-kurssilla. Olen tehnyt aiemmin myös seksuaaliväkivaltatyötä kuin myös toiminut yrittäjänä. Opinnot kasvatuspsykologiassa, psykologian aineopintoineen on pohjana täydennyskoulutuksilleni. Olen seuran talouden hoitaja. Suomen Seksologisen Seuran toiminnassa pidän tärkeänä koulutuksen kehittämistä.

Jutta Kauppi, tiedottaja

Liityn hallitukseen tuoreena ja uutena jäsenenä ja toimin myös kuluvalla kaudella tiedottajana. Olen juuri saattanut päätökseen seksuaalineuvojan opinnot, tavoitteenani jatkaa seksuaaliterapeutiksi. Minulla on taustalla tutkijakoulutus ja olen väitellyt filosofian tohtoriksi käyttäytymisen ja terveydentilan muutosten vuorovaikutuksesta, eläinterveyden ja terveysteknologioiden alalta Helsingin yliopiston Eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta. Työskentelen tutkimuslaitoksessa kansainvälisten asioiden päällikkönä ja rakennan tutkimusverkostoja sekä yritysyhteistyötä kansainvälisissä verkostoissa. Minua motivoi seksologian alassa sen jatkuva kehittyminen, tutkimustulosten ja tiedon kansantajuistaminen sekä jatkuva oman terapiatyöhön kiinnittyvän osaamisen kehittäminen mm. parisuhdedynamiikan, miesten seksuaalisuuden osa-alueilla. Tälle alalle olen perustanut yrityksen, jonka kautta työskentelen oman päivätyöni ohessa. Toivon, että voin olla osaamisellani tukemassa Suomen Seksologisen seuran vaikuttavuutta ja verkostojen rakentamista sekä kotimaassa, että kansainvälisesti.  

Osmo Kontula  

Olen tutkimusprofessorina Väestöntutkimuslaitoksella Väestöliitossa. Olen toiminut pitkään erilaisissa tehtävissä Suomen seksologisessa seurassa ja alan kansainvälisissä järjestöissä. Tällä hetkellä toimin maailmalla WAS:n, Unescon ja Euroopan Sexual Medicine verkostoissa. Tuotan tutkittua seksologista tietoa ja teen parhaani seksologian alan avoimen ja miellyttävän yhteistyön edistämiseksi. Seksologisen seuran myönteinen kehitys on meidän yhteinen etumme. On ilo tehdä vapaaehtoistyötä seuran hyväksi. 

Sari Mäki 

Olen terveydenhoitaja AMK, sairaanhoitaja YAMK, ammatillinen opettaja, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS) ja pitkän linjan seksologian kouluttaja. Kouluttajakokemusta on kertynyt ammattikorkeakoulusta, ja nyt Hyriasta, jossa tällä hetkellä työskentelen. Kouluttajan roolin lisäksi olen huolehtinut siitä, että ammattitaitoni seksologian kysymyksissä säilyy, ja olenkin tehnyt vuosia terapiatyötä päivätyöni lisäksi. Kouluttaminen on intohimoni, ja nimenomaan se, että laadukas koulutus Suomessa jatkuu. Seksologisessa seurassa tulen antamaan oman panokseni koulutuksen kehittämiseen.

Outi Niemi 

Työskentelen Tampereen seurakuntayhtymässä Kirkon keskusteluavun puhelin- ja verkkopäivystäjien kouluttajana ja työnohjaajana. Tämän lisäksi teen työtä Väestöliiton terapiapalveluissa. Olen diakoni-sosionomi sekä ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, kuvataideterapeutti, seksuaalineuvoja ja seksuaaliterapeutti sekä draamaohjaaja. Parhaillaan opiskelen EMDR-menetelmää Traumaterapiakeskuksessa. Harrastan öljymaalausta, vaellusta ja kasvihuoneviljelyä. Hallitustyöskentelyssä mahdollistan jäsenistön ja hallituksen avoimen vuorovaikutuksen.

Hilkka Putkisaari  

Olen terapia- ja koulutusalan ammattilainen: opettaja KM, kouluttajapsykoterapeutti (VET), kliininen seksologi (NACS), Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promotor (NACS) ja työnohjaaja (STOry, Joto). Työnohjauksen ja terapiatyön rinnalla koulutan mm. seksuaalineuvojia ja lyhytterapeutteja. Seksologisen seuran hallitustyöskentelyssä minua kiinnostaa erityisesti seksologian koulutuksien sisällöllisen laadun kehittäminen. Toimin seuran koulutustoimikunnassa jäsenenä ja kansallisen auktorisointitoimikunnan puheenjohtajana.  

Tanja Roth

Tanja Roth Oulusta: toimin valtakunnallisesti terapeuttina yksilöiden, pariskuntien ja ryhmien kanssa. Minulta löytyy työkokemusta seksologian alalta eritavoin vammaisten ja pitkäaikaisia sairauksia sairastavien ihmisten parissa 12 vuotta. Työkokemusta löytyy myös päihde- ja mielenterveyspuolelta sekä kuntoutuksen kentältä. Olen palkkatyössä sekä yrittäjänä Tasapainoiseksi yrityksessäni. Toimin valtakunnallisesti sekä lähi- että etäyhteyksin. Toimin kouluttajana ja työnohjaajana sekä asiantuntijana eri organisaatioissa, oppilaitoksissa ja yksityisillä palveluntuottajilla kuntoutuksen ja seksologian alalla.

Koulutus: seksuaaliterapeutti (NACS), seksuaalineuvoja ja -kasvattaja (SSS), ratkaisukeskeinen ja kognitiivinen lyhytterapeutti (PPKYO/S. Virpikari, Integrum instituutti Oy), Voimavarakeskeinen työnohjaaja (Dialogic Oy), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), valmistuva kliininen seksologi -22 (SEXPO-säätiö)

Erityisosaaminen: avusteinen seksi, seksuaalisuus ja vammaisuus, koulutus ja konsultoiva työnohjaus.

Luottamustoimet: Suomen Seksologinen Seura (SSS/ FIAS) 2020–
Oulun Kaupunki: Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta 2021–

Julkaisut:  Tanja Roth; Avusta- ja ohjaa seksissä turvallisesti 2016/11

HivPoint 2019; Tanja Roth; Seksuaalikasvatuksen merkitys vammaiselle nuorille (Seksuaalikasvattajan käsikirja s. 42–44)
www.tasapainoiseksi.fi

Raija Savolainen

Toimin yrittäjänä ja tarjoan pääasiassa Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa. Olen toiminut pitkään sosiaali- ja terveysalalla sosiaalityöntekijänä, psyko- ja seksuaaliterapeuttina. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti ja erityistason seksuaaliterapeutti (NACS). Olen toiminut aikaisemminkin Suomen Seksologian seuran hallituksessa, terapiajaostossa ja opintopiiritoiminnassa.

Riikka Teperi  

Olen perusammatiltani sisätauti-kirurginen sairaanhoitaja. Valtaosan työurastani olen tehnyt HIV-positiivisten parissa, pääasiassa poliklinikkatyössä Helsingissä. Vuosien varrella olen työskennellyt myös ulkomailla, Etelä-Afrikassa ja muutaman kerran Englannissa. HIV-positiivisten kansalliset ja kansainväliset yhdistykset ja verkostot ovat myös tulleet tutuiksi. 

Seksuaalisuuteen liittyvät parisuhdeongelmat, kulttuuriset erot sekä alakulttuureihin ja seksuaali-identiteetteihin liittyvät ongelmat ovat olleet aina kiinnostukseni kohteena. Valmistuttuani seksuaalineuvojaksi jatkoin seksuaaliterapeutin opintoihin, joista valmistuin 2006, erityistaso ( NACS). Tällä hetkellä toimin seksuaaliterapeuttina Tampereella. Seuran toiminnassa ja hallituksen jäsenenä minua kiinnostavat seksuaalisen tasa-arvon kysymykset ja kaikenlaiset kulttuurierot. Myös vertaistukitoiminta sekä ohjaus- ja koulutustoiminta ovat mieluisia aiheita.

Olen taidenautintojen suurkuluttaja, kaikenlaisen kirjallisuuden ahmija ja intohimoinen käsitöiden tekijä. Jos vain mahdollista, aloitan aamuni uimalla.