JÄSENKIRJE nro 4/2021

Suomen seksologinen seura ry

Jäsenkirje nro 4/2021                                                              

Suomen seksologinen seura on palkinnut vuonna 2021 Elämäntyöpalkinnolla Päivi Minkkisen. 

Kuvassa vasemmalla: Suomen seksologisen seuran puheenjohtaja Pirjo Tervo yhdessä Päivi Minkkisen kanssa Suomen seksologisen seuran syyskokouksessa 29.10.2021 Helsingissä.

Työnsankari palkinto myönnettiin ansioituneelle seksuaalikasvattajalle Susanna Ruuhilahdelle.

Vuoden Valopilkku palkinnon sai Mahdollisuus nautintoon opas, jonka tekijät ovat: Henna Kekkonen, Marjo Viinanen, Tiina Manninen, Fanni Kevätniemi, Jouni Forsström ja Raila Riikonen.

Puheenjohtajan terveiset

Vuosi 2021 alkaa olla loppumetreillä. Tämä hallitus aloitti toimintansa 30.11.2020. Hallitus on toteuttanut tämän vuoden aikana kolme vuosikokousta verkon välityksellä. Viimeinen vuosikokous voitiin toteuttaa THL antamien koronaohjeistusten mukaisesti ns. hybridikokouksena. Kokoustilaan oli mahdollista ottaa kokouksen toteuttajien lisäksi myös yhdistyksen jäseniä. 

Verkkototeutuksenakin tapahtuvan kokouksen tulisi olla häiriötön ja toimiva. Kaikkiin kolmeen vuosikokoukseen olemme hankkineet ulkopuolisen asiantuntijan hoitamaan ja auttamaan meitä kokouksen onnistumiseksi. Hybridikokouksessa haastetta tuli sekä paikan päällä olevien osallistujien huomioimisesta että verkon välityksellä olevien jäsenten huomioimisesta. Tässä emme täysin onnistuneet.  Olemme tästä kovin pahoillamme. Jatkossa rekrytoimme enemmän avustavia henkilöitä kokouksen toteuttamiseen.

Seuran vuosikokouksien esityslistalla olevat asiat ovat olleet  haastavia. Seuran 24. vuotisen historian kulussa vuosikokoukset ovat olleet leppoisia ja pitkälti jäsenten välisiä iloisia tapaamisia. Itse olen ollut vuosina 2011- 2017 mukana hallituksen jäsenenä kaikissa kevätvuosikokouksissa. Näissä vuosikokouksissa ei ole tarvinnut jännitellä. Ei hallitusväen eikä osallistujien. Tulevaisuudelta odotan, että pääsemme takaisin iloisiin kokouksiin.

Suomen seksologinen seura käynnisti jäsenistön aloitteiden perusteella seksuaalineuvojien auktorisoinnin vuonna 2009. Seksologisen seuran auktorisointiryhmä määritteli kansalliset yhdenmukaiset pätevyyskriteerit seksuaalineuvojille. Auktorisoinnilla tuettiin opiskelleiden ammatillista pätevöitymistä ja arvostusta. Seuran auktorisoi ensimmäiset seksuaalineuvojat vuonna 2009. Sittemmin seura on auktorisoinut useita satoja seksuaalineuvojia. Suomen seksologinen seura on ainoa Pohjoismainen yhdistys, joka myöntää näitä auktorisointeja. Auktorisointikriteerit näet seuran sivuilta tästä linkistä: https://seksologinenseura.fi/seksuaalineuvoja/

Seksuaalineuvojien verkoston tapaamiset vuodesta 2007 lähtien olivat alussa THL:n  koordinoimia tapahtumia eri puolella Suomea. Verkostotapaamiset siirrettiin verkoston jäsenten toiveista seuran kevätvuosikokousten yhteyteen aamupäiviin josta oli mahdollisuus siirtyä seuran jäsenilleen tarjoamaan ilmaiseen koulutusiltapäivään ja sen jälkeen pidettävään vuosikokoukseen. 

Osallistuminen verkostotapaamisiin hiipui viimeisinä vuosina ja verkosto on löytänyt uudet toimintatavat. Suomen Seksologinen Seura on tarjonnut ja tarjoaa edelleen seksuaalineuvojien verkostoitumista jäsenilleen verkkovälitteisillä seminaareilla ja opintopiireillä. Uusi toiminta on osoittautunut mieluisaksi. Otamme mieluusti jatkossakin vastaan ehdotuksia siitä millaista toimintaa jäsenet seuralta toivovat. 

Suomen seksologisen seuran jäseniä on lähestytty kirjeellä, jossa kaksi seuran ulkopuolista henkilöä, T. Vilponen ja A. Luostarinen pyytävät liittymään jäseneksi perustamaansa yksityiseen seksuaalineuvojaverkostoon. Nyt perustetun ”seksuaalineuvojaverkoston” tekijät/ylläpitäjät hakevat itselleen henkilökohtaista etua Suomen seksologisen seuran seksuaalineuvojien hyväksi tehdystä työstä. Pyrkimys on vahingoittaa seuraa. Tällainen toiminta on kyseenalaista.

Membook huolehtii Suomen seksologinen seuran jäsenten tietoturvasta. Kyseinen yritys vastaa näin seuraamme GDPR:n velvoitteista. Seura ei luovuta jäsenten tietoja kolmansille osapuolille.

Suomen Seksologinen Seura

Puheenjohtaja

Pirjo Tervo

Kiitos sinulle, joka olit mukana Suomen seksologisen seuran syysseminaarissa 8.10.2021. Seminaari toteutettiin hybridinä Santa’s Hotel Santa Clausista Rovanimeltä. Toivon, että saimme kaikki uusia eväitä reppuumme seksologisen työmme tueksi seminaarin aiheista. Ainakin itse huomasin viimeksi tänään käyttäväni seminaarista oppimaani tietoa ja ymmärrystä työssäni hyödyksi. Olethan mukana myös seuran kevätseminaarissa 2022!

Kuvassa: Tanja Roth, 

Suomen Seksologisen Seuran hallituksen jäsen 

Poimintoja seuran toimintasuunnitelmasta vuodelle 2022

Toiminnan painopistealueet vuonna 2022:

Tiedotamme jäsenistöä jäsenkirjeillä, Facebookissa ja Seuran kotisivun kautta ajankohtaisista asioista, auktorisointiasioista ja tapahtumista. 

Auktorisoimme jäseniä neljän pohjoismaisen nimikkeen ja niiden yhdessä sovittujen pätevyyskriteerien mukaisesti samoin kuin osallistumalla aktiivisesti tätä koskevaan NACS yhteistyöhön. 

Auktorisoimme seksuaalineuvojia ja seksuaalikasvattajia. Jatkamme seksologian alan koulutustyöryhmässä työskentelyä seksologian alan yhtenäisten koulutuskriteerien ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Järjestämme jäsenistölle maksutonta seksologian ammatillista osaamista täydentävää koulutusta kevätseminaarin ja maksullisen syysseminaarin muodossa hybriditapahtumina. 

Ylläpidämme valtakunnallista opintopiiriverkostoa kymmenellä paikkakunnalla. 

Järjestämme opinto- ja lukupiirejä Zoomin välityksellä Zoom-etäyhteydellä.

Toimitamme Seksologista aikakauskirjaa ja seuraavana ilmestyy numero 5. 

Palkitsemme seksologian alalla vaikuttaneita ammattilaisia syyskokouksen yhteydessä. 

Syksyllä 2022 juhlistetaan Maailman Seksuaaliterveyden päivää koulutuspäivän merkeissä. 

Tiedotetaan jäsenistölle tutkimusjaoksen toiminnasta. Seksuaalikasvatusjaos jatkaa toimintaansa ja toivoo lisää jäseniä.

Jatkamme kansainvälistä toimintaa: Pohjoismainen yhteistyö NACS:n, European Federation of Sexology (EFS) sekä World Association for Sexual Health (WAS) kanssa.

Seuran jäsenmaksu on myös tulevana vuonna 40€   

Lisätietoa toiminnasta löytyy Suomen seksologisen seuran kotisivuilta.

www.seksologinenseura.fi

Vuoden 2022 tapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioimme koronarajoitukset.

Seksologisen Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina 22.4.2022 Helsingissä Radisson Blu hotellissa alkaen klo 17.00. Sääntömääräinen syyskokous pidetään lokakuussa 2022. Kokoukset järjestetään hybridinä, jolloin myös etäyhteydellä pääsee osallistumaan.

Seksologian alan eurooppalaista yhteistyötä

Seksologian alalla tehdään parhaillaan aktiivia eurooppalaista yhteistyötä seksuaalilääketieteen ja seksuaalipsykologian aloilla. European cooperation in science and technology (COST) alaisena toimii European Sexual Medicine Network (ESMN).  Se aloitti työnsä 2019 ja jatkaa sitä ainakin vuoteen 2023. 

Työtä koordinoi hallintokomitea, joka koostuu 29 maan edustajista ja yhdestä kansainvälisestä kumppanimaasta. Kaikki jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet ja hyväksyneet yhteisen pöytäkirjan, johon toiminta perustuu. Osmo Kontula on kutsuttu edustamaan Suomea hallintokomiteassa ja ESMN hankkeessa. 

www.esmn-cost.eu

ESMN hankkeessa edistetään tietojen keräämistä, tietojen vaihtoa, tutkimusta ja yhteisen koulutusohjelman (curriculum) mallisuunnitelman laatimista eurooppalaisille yliopistoille alan perustutkintoja varten. ESMN hankkeessa on useita työryhmiä. Ne koordinoivat ja hallinnoivat työskentelyä. Rakenteilla on eräänlainen alan eurooppalainen tietopankki. Tiedot tulevat käyttöön hankkeen verkkosivuston välityksellä. 

Osmo Kontula on osallistunut aktiivisesti hakkeen tutkimusyhteistyöhön ja eurooppalaisille yliopistoille tarjottavan alan koulutusohjelman sisältöjen tekemiseen. Koulutusohjelmasta ja siihen liittyvästä opetusmateriaalista on valmistunut alustava versio, jota esiteltiin 22.-23.10.2021 Salzburgissa pidetyssä ESMN symposiumissa. Koulutusohjelmaan sisältyvät eri teemojen mukaiset PowerPoint -esitykset ja niitä täydentävät tekstisisällöt ja videot. Jatkossa selvitetään mahdollisuuksia laajentaa tätä työtä laajemmin seksuaaliterveyden alalle.  

Tutkimusyhteistyöhön sisältyy useita erillishankkeita. Osmo Kontula koordinoi yhdessä hollantilaisen kollegansa kanssa työryhmää, joka selvittää mahdollisuuksia toteuttaa yhteinen eurooppalainen kysely aikuisväestön seksuaaliterveysasioista. Tämä työryhmä kokoontui Osmon johdolla Prahassa 14.-15.10.2021. Työ jatkuu keväällä 2022. 

Ajankohtaista meiltä ja maailmalta

Useat kansalais- ja ihmisoikeusjärjestöt ovat arvostelleet voimakkaasti transsukupuolisuutta korostavaa sukupuoli-identiteetin lääketieteellistä diagnostiikkaa vanhentuneeksi ja yksilölliset kokemukset ohittavaksi. Helsingin Sanomien artikkeli 2.11.2021 Hallitus aloitti pitkään viivästyneen translain valmistelun, laki on tarkoitus saada voimaan ensi vuoden loppupuolella. Kertoo siitä miten tämä tärkeä aihe ollaan valmiita sivuttamaan toistuvasti. Mutta miksi?

Tämän vuoden WAS – konferenssissa oma henkilökohtainen puhuja suosikkini oli Dr. Esben Esther Pirelli Benestad ja hänen kultamitalipuheenvuoro. Voin lämpimästi suositella sitä teistä jokaiselle. https://was2021.org/programme WAS – konferenssin puheenvuoroissa nousi esiin myös poliittisen vaikuttamisen tärkeys seksologian kentällä. Tarvitsemme poliittista vaikuttamista, voidaksemme edistää moninaisuutta ja yhdenveroisuutta. 

Vahvoja ihmisiä ja näkyvää vaikuttamista tarvitaan. Enää ei riitä se, että seksologian kenttä kykenee hyvään ja vahvaan ammatilliseen yhteistyöhön. Tutkimustiedon lisääntyessä ja yhteiskuntaan ja ihmisoikeuksiin liittyvien käsitysten muuttuessa useat maat ovat jo uudistaneet sukupuolen vahvistamisen edellytyksiin liittyvää lainsäädäntöään. Lisääntymiskyvyttömyyden vaatimus on poistettu ja juridisen sukupuolen korjaaminen ja lääketieteelliset selvitykset on erotettu toisistaan. Esimerkiksi Norjassa ja Tanskassa juridinen sukupuoli voidaan korjata henkilön omasta anomuksesta, tarvittaessa harkinta-ajan jälkeen, ja lääketieteelliset tutkimukset toteutetaan ainoastaan fyysisiä sukupuolenkorjaushoitoja harkittaessa. 

Suomen pitäisi tasa-arvoon ja ihmisoikeuksiin sitoutuneena maana liittyä tähän joukkoon. Tätä suuntaa on eduskunnassa jälleen viime päivinä yritetty edistää, mutta varsinainen seksologinen ammattiosaaminen eduskunnasta vielä puuttuu ja se näkyy myös tehdyissä esityksissä. Seksuaalista hyvinvointia ja seksuaaliterveyttä eniten edistävä yksittäinen tekijä on avoin ja suvaitsevainen julkinen suhtautuminen seksuaaliasioihin yhteiskunnassa. 

Muistakaamme, että erilaisuus on rikkautta. Seuran hallitus tutustui syyskuussa WAS:n julkilausumaan sukupuolten moninaisuuden tukemiseksi maailmanlaajuisesti. Allekirjoitimme hallituksena tämän. 

Mikäli sinulla on ajatuksia seksuaalipoliittiseen vaikutustyöhön, sekä moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseen, olen tavoitettavissa. Suomen Seksologisella Seuralla ei ole yhtään vakituista työntekijää. Järjestösihteerin tehtäviä olen hoitanut muun työni ohessa, oman yritykseni nimissä.

Satu Söderström 

Järjestösihteeri 

Huomioithan, että jokainen jäsen on itse vastuussa omien tietojensa päivittämisestä Membookissa. Membook-käyttäjätiliä varten Membook säilytettää käyttäjän itsensä antamat tiedot (nimi, sähköposti ja mahdollisesti osoite ja puhelinnumero, joka ei ole ole pakollinen). Mikäli käyttäjätili jää tarpeettomaksi, sen poistoa voi pyytää Membookilta.

Suomen seksologisen seuran hallitus toivottaa hyvää joulua!