Haku auktorisointitoimikuntiin vuosille 2021-2023

Haku auktorisointitoimikuntiin vuosille 2021-2023

Hyvä Suomen seksologisen seuran jäsen
Auktorisointitoimikuntien jäsenten haku seuraavalle kaksivuotiskaudelle on käynnissä.
Auktorisointitoimikuntia on kaksi:
1. Kansallinen auktorisointitoimikunta, joka käsittelee ja myöntää
seksuaalikasvattajien ja seksuaalineuvojien kansalliset auktorisoinnit
2. NACS-auktorisointitoimikunta käsittelee ensin kansallisesti omassa
ryhmässään hakemukset ja esittelee ne pohjoismaisessa auktorisointityöryhmässä
seuraavien auktorisointien osalta:
 Specialist in Sexological Counselling (NACS),
 Specialist in Clinical Sexology (NACS),
 Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS),
 Authorized in Sexual Science (NACS).

Molempiin toimikuntiin valitaan henkilöt seuraavien kriteerien mukaisesti:

 valitulla henkilöillä on auktorisointityöryhmää vastaava auktorisointi
(kansalliseen auktorisointityöryhmään haetaan seksuaalineuvoja- ja
kasvattaja-auktorisoinnin omaavia henkilöitä, NACS-työryhmään haetaan
henkilöitä, joilla on jokin kohdan 2 auktorisoinneista tai vastaava koulutus)
 valituilla henkilöillä tulee olla seksologian alan kouluttajakokemusta ja alan
koulutusta koskevien opetussuunnitelmien sisältöihin ja toteuttamiseen
liittyvää osaamista.

Hallitus nimittää puheenjohtajat sekä 3 jäsentä/toimikunta. Työryhmän jäsenille maksetaan palkkio; toimikuntien puheenjohtajalle 300e/kokous ja jäsenille 150e/kokous. Puheenjohtajan tehtävänä on käsitellä hakemukset toimikuntien kokouksia varten. Toimikunnilla on 2 kokousta
vuodessa. NACS-toimikunnan puheenjohtaja on mukana myös pohjoismaisen auktorisointityöryhmän kokouksissa, joita on vuosittain 2. Toimikuntien työskentely käynnistyy maalis/huhtikuussa 2021 ja kestää kaksi vuotta, päättyen 3/2023.

Vapaamuotoiset hakemukset toimikuntiin tulee jättää 7.3.2021 mennessä sähköpostilla osoitteeseen jarjestosihteeri@seksologinenseura.fi , otsikoi hakemuksesi Kansallinen auktorisointitoimikunta tai NACS-auktorisointitoimikunta. Hakemuksessa tulee käydä ilmi hakijan
käytettävyys puheenjohtajana ja /tai jäsenenä toimimiselle.
Kaikille toimikuntiin hakeneille ilmoitetaan toimikuntien kokoonpano 14.3.2021 mennessä.

Lisätietoja hausta antaa:
Pirjo Tervo
puheenjohtaja
puheenjohtaja@seksologinenseura.fi