Tutkimusjaoksen tiedote

Suomen seksologinen seura 25.1.2021

Tutkimusjaoksen tiedote

Suomen seksologisen seuran tutkimusjaos aloittaa toimintansa vuodelle 2021. Tutkimusjaoksesta vastaavat Hanna Vilkka, Tiina Alakärppä ja Tanja Simola. Seksologista aikakausikirjaa toimittavat Tuomas J. Harviainen, Hanna Vilkka, Tiina Alakärppä ja Tanja Simola. 

Tämä tiedote on julkaistu  Suomen seksologisen seuran internet-sivuilla, Facebookissa ja se on lähetetty sähköpostitse mahdollisille tutkijatahoille, joiden sähköpostiosoitteet seuralla on ollut tiedossa. Tiedotetta saa vapaasti jakaa eteenpäin, jotta tavoittaisimme kaikki seksologian alan tutkijat Suomessa.

Tutkija-kahvit Zoomissa

Haaveiletko tutkimuksen tekemisestä, teetkö tutkimusta tai oletko tehnyt tutkimusta seksologian kentällä? Tule mukaan Tutkija-kahveille maanantaina 22.2.2021 klo 17.00–18.30 Zoomiin! 

Ensimmäisen tutkijakahvittelun tavoitteena on verkostoitua ja keskustella tutkimuksen tekemisestä. Ensimmäisten tutkijakahvien avauspuheenvuorosta vastaa tutkimusprofessori Osmo Kontula. Jatkossa tutkijakahveilla voi esimerkiksi esitellä omaa tutkimustaan kollegoille.

Ohjelma:

klo 17.00 Tervetuloa tutkijakahveille!

klo 17.15–17.40 Avauksia seksuaalitutkimukseen, Osmo Kontula

klo 17.40–18.30 esittäytymiset ja verkostoituminen 

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä: https://fi.surveymonkey.com/r/CNHNXF6

Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostiisi Zoom-linkin, jolla pääset liittymään tutkijakahveille mukaan.

Seksologinen aikakausikirja

Seksologinen aikakauskirja on Suomen Seksologisen Seuran noin vuosittain julkaisema avoin tieteellinen kausijulkaisu. Suomen seksologinen seura on Suomen tiedekustantajien liiton jäsen. Aikakauskirja sisältää tutkimustietoa ja käytännön työn kuvauksia seksologian eri osa-alueilta, artikkelien, tutkimusraporttien, katsausten ja arvosteluiden muodossa. Lehti on sekä kirjoittajilleen että lukijoilleen täysin ilmainen verkkojulkaisu. Aikakauskirjalla on käytössä Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan myöntämä vertaisarviointitunnus ja se on sitoutunut noudattamaan tunnukseen vaadittuja ehtoja.

Lehden artikkelit ovat kaksoissokkovertaisarvioituja tieteellisiä tekstejä. Niitä arvioimassa on aina vähintään kaksi toimituskunnan ulkopuolista, riippumatonta korkeatasoista erityisasiantuntijaa joiden arviointilausunnot lähetetään kirjoittajille. Raportit ovat toimituskunnan arvioinnin läpäisseitä tieteellisiä tekstejä, joissa esitellään tutkimustuloksia mahdollista myöhempää ja laajempaa analyysia varten. Katsaukset ovat toimituskunnan arvioimia tekstejä, joissa paino on käytännön työn kuvauksessa tai sen taustoittamisessa. Lisäksi julkaistaan myös arvosteluja seksologisesti kiinnostavasta kirjallisuudesta.

Aikakausikirjaan haetaan seuraavanlaisia kirjoituksia

Kirjoittajakutsu 

  1. Tieteelliset artikkelit

Artikkelit käyvät läpi ensin toimituksen kommenttikierroksen. Jatkoon hyväksytyt lähetetään mahdollisten muutosten jälkeen normaaliin kaksoissokko-vertaisarviointiin. Toimituskunta käyttää tarvittaessa myös valmentavaa arviointia, jossa ensimmäisen sokkokierroksensa korjausvaatimuksilla läpäissyt artikkeli hiotaan julkaisuvalmiiksi kirjoittajan ja arvostelijan avoimella yhteistyöllä. Artikkeli tulee kirjoittaa käyttäen 1,5 riviväliä, fonttikoko 12 ja artikkelin enimmäispituus on 50 000 merkkiä sisältäen tiivistelmän suomeksi, avainsanat ja  kirjallisuusviitteet.

Esimerkki tieteellisestä artikkelista: https://seksologinenseura.fi/wp-content/uploads/2018/04/SA3_Haapa_etal_layouted_F-1.pdf

  1. Tieteelliset raportit ja puheenvuorot 

Raporteissa julkaistaan seksologista tutkimusta, joka esitellään pohjaksi jatkotyölle joka sisältää tiivistyksen jostakin aiemmasta tutkimuksesta (esim. tasokas kandidaattityö) mutta ei varsinaisesti uusia tuloksia, tai on tieteellinen kommenttipuheenvuoro aikakauskirjassa aiemmin julkaistuun materiaaliin. Toimituskunta arvostelee tekstit ja tarvittaessa ohjeistaa niiden esitystyyliä. Tieteellinen raportti tulee kirjoittaa käyttäen 1,5 riviväliä, fonttikoko 12 ja artikkelin enimmäispituus on 30 000 merkkiä sisältäen tiivistelmän ja kirjallisuusviitteet.

  1. Ammatilliset katsaukset

Toimituskunta arvostelee tarjotun tekstin ja tarvittaessa ohjaa kommenteillaan sen riittävän valmiiksi. Tässä ryhmässä julkaistavat tekstit voivat olla esim. muita seksologeja hyödyttäviä kuvauksia omasta terapiatyöstä, seksuaalikasvatuksesta tai seksuaalineuvonnasta, kirjallisuuskatsauksia, väitösluentoja tai omaan tutkimuksen liittyviä tapahtumaraportteja. Ammatillisen katsauksen tulee kirjoittaa käyttäen 1,5 riviväliä, fonttikoko 12 ja artikkelin enimmäispituus on 30 000 merkkiä sisältäen tiivistelmän ja kirjallisuusviitteet.

  1. Arvostelut ja tapahtumakuvaukset. Suosituspituus 10 000 merkkiä.

Kirja-arvosteluja, tapahtumaraportteja ja muita vastaavia. Toimituskunta kommentoi. Kirja-arvostelujen kohdalla voidaan joissakin tapauksissa myös käyttää arvostelun vertaisarviointia.

Kaikista kirjoituksista saa lyhyen kirjallisen palautteen lisäksi arvioidaan asteikolla:

1 voidaan julkaista sellaisenaan

2 voidaan julkaista pienten korjausten jälkeen

3 pyydetään tarjoamaan uutta, huomattavasti korjattua versiota

4 emme suosittele julkaisemista

Kiinnostuneita pyydetään lähettämään lyhyt kuvaus, maksimissaan 500 merkkiä osoitteeseen jarjestosihteeri@seksologinenseura.fi 15.3.2021 mennessä. Järjestösihteeri välittää kuvaukset tutkimusjaokselle. Otsikoithan viestisi ”Aikakausikirja”.

Palautteet kuvauksista ja artikkeli/raportti/katsaus/arvostelukuvauspyynnöt lähetetään asianosaisille maaliskuun 2021 loppuun mennessä. Kirjoitukset tulee olla valmiina 31.7.2021 mahdollista vertaisarviointia varten. Aikakausikirja julkaistaan joulukuussa 2021, korjaukset vertaisarvioinnin jälkeen tulee olla tehtynä 15.9.2021 mennessä.

Oletko kiinnostunut toimimaan vertaisarvioijana? 

Lähetä 15.3.2021 mennessä osoitteeseen jarjestosihteeri@seksologinenseura.fi lyhyt kuvaus itsestäsi ja substanssiosaamisesta ja pohdi muutamia asiasanoja omaan osaamiseesi (kuten moninaisuus), joiden perusteella sinulle voidaan lähettää vertaisarviointiin artikkeleita. Järjestösihteeri välittää viestit tutkimusjaokselle.

Otsikoithan viestisi ”Vertaisarvioija aikakausikirjaan”.