Pahoittelut toiminnantarkastaja Helena Seudulle

Vuoden 2019 vuosikokous valitsi toiminnantarkastajaksi Osmo Kontulan ja varatoiminnantarkastajaksi Helena Seudun. Toiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen sekä talous että hallinto ja annettava tarkastuksestaan kirjallinen toiminnantarkastuskertomus tilinpäätöksestä päättävälle yhdistyksen kokoukselle. Kun vuoden 2020 hallitus ei sallinut Osmo Kontulan toimia toiminnantarkastajana, niin hallitus tässä kohtaa vaati Helena Seutua toimimaan tehtävässä. Hänelle vakuutettiin kirjallisesti, että hän ei ole tehtävään esteellinen. Tämän jälkeen hän suostui tehtävään.

Helena Seutu paneutui tehtävään perusteellisesti ja toimitti hallitukselle laajan toiminnantarkastuskertomuksen ja siihen liittyvän lausunnon ennen elokuussa pidettyä seuran kevätkokouksen ensimmäistä osaa. Hallitus ei toimittanut sitä tuolloin seuran jäsenistölle, kuten olisi pitänyt, eikä myöskään kevätkokouksen ensimmäisen jatkokokouksen yhteydessä. Seutu esitti kertomuksessaan kysymyksiä seuran hallituksen toiminnasta. Hallituksella on velvoite avustaa toiminnantarkastajaa tehtävässään ja siten palvella Suomen seksologisen seuran jäseniä. Yhdistyslakiin erikoistunut oikeustieteen tohtori Kalevi Hölttä totesi lausunnossaan, että Helena Seudun kirjoittama toiminnantarkastuskertomus oli poikkeuksellisen ansiokas. Helena Seudun tekemän toiminnantarkastuksen julkinen arvostelu ja sen leimaaminen epäonnistuneeksi aiheutti hämmennystä.

Edellinen hallitus haki Aluehallintovirastolta ennen kevätkokouksen toista jatkokokousta päätöksen, jolla Helena Seudun tekemä toiminnantarkastus siirrettiin sivuun. Hallitus sai valitsi tehtävään itselleen sopivan toiminnantarkastajan tarkastamaan sitä, miten hallitus oli tehtävässään onnistunut. Tämä menettely oli sekä hallinnollisesti että jäsenistön näkökulmasta hämmentävä ja kysymyksiä herättävä, kun jäsenistö on toiveissaan esittänyt läpinäkyvyyttä keskeisenä toimintaa ohjaavana arvona. Toiminnantarkastaja on jäsenistön valitsema henkilö, jolle seuran jäsenistö on antanut mandaatin tarkistaa yhdistyksemme toiminta. Hallituksen tulee kaikissa tilanteissa kunnioittaa jäsenistön tekemiä päätöksiä. 

Tehtävässään 1.12.2020 aloittanut seuran uusi hallitus pahoittelee syvästi Helena Seudun seuran taholta vuonna 2020 kokemaa epäasiallista ja hänen hyvää työtään perusteettomasti kielteisesti leimaavaa kohtelua. Arvostamme Helena Seudun perinpohjaista työtä seuran tilien ja hallinnon toiminnan tarkastuksessa. Annamme Helena Seudun toiminnalle täyden tukemme. 

Suomen seksologisen seuran hallitus