Hallituksen tuen ilmaisu Juha Kilpiälle ja seuran jäsenistölle syksyn 2020 tapahtumista

9.1.2020

Seksologisen seuran vuoden 2020 ensimmäinen kevätkokous pidettiin Helsingissä 19.8. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin äänestyksessä selvin numeroin Juha Kilpiä. Hänellä on paljon kokemusta vastaavista tehtävistä. Juha Kilpiä hoiti tehtävänsä jämäkästi ja tuloksellisesti. Kokous jouduttiin kuitenkin keskeyttämään 2,5 tunnin kuluttua, koska kokoukselle varattu aika päättyi. Kokousta sovittiin jatkettavan Kilpiän johdolla kaksi viikkoa myöhemmin. Kokouskutsu lähetettiin seuran jäsenistölle. 

Viikkoa myöhemmin silloinen hallitus yllättäen perui kutsun ja siirsi kokousta viikolla eteenpäin. Tätä perusteltiin sekä yhdistyksen nettisivuille julkaistussa tiedotteessa että koko jäsenkunnalle lähetetyssä sähköpostiviestissä sillä, että Juha Kilpiän johdolla olisi tehty seuran sääntöjen ja yhdistyslain vastaisia päätöksiä. Kilpiää syytettiin tiedotteessa myös kokouksen keskeytymisestä. Valitettavasti uusi kokous järjestettiin päivänä jolloin Kilpiä oli estynyt osallistumaan kokoukseen. 

Kokouksen kulusta ja puheenjohtajan toiminnasta pyydettiin lausunto yhdistyslakiin erikoistuneelta oikeustieteen tohtorilta Kalevi Höltältä. Hän totesi lausunnossaan, että kokouksessa ei tehty lainvastaisia päätöksiä tai menettelyjä Juha Kilpiän johdolla. Hölttä korosti tämän lisäksi, että Juha Kilpiän menettely ei ollut myöskään sääntöjen vastaista. Kokouksen keskeyttäminen oli oikea ja perusteltu päätös. Seksologisen seuran 30.11. valittu, uusi hallitus allekirjoittaa täysin nämä Kalevin Höltän tekemät arviot. On harmillista, että syksyn 2020 aikana Suomen seksologisen seuran sivuilla on tiedotettu julkisesti asioita, joista ei ole vallinnut yhteneväistä näkemystä. Syksyn 2020 aikaisten tiedotteiden ollessa julkisia, kokee hallitus velvollisuudekseen perustellusti myös oikaista asiaintilan seksologisen seuran nettisivuille.  

On tärkeää, että Suomen seksologinen seura toiminnassaan sitoutuu toimimaan eettisesti. Tässä olemme viime syksyn aikana epäonnistuneet ja uusi hallitus, joka aloitti toimintansa 1.12.2020, pyrkii kaikin keinoin edistämään seksologian kentän tilannetta yhtenäisempään ja turvallisempaan suuntaan. Olemme pahoillamme siitä, että edeltävän vuoden tapahtumat ovat aiheuttaneet mielipahaa jäsenistölle ja kolhuja usean jäsenen ammatilliselle maineelle. Haluamme osoittaa tukemme tässä vaikeassa tilanteessa niin Juha Kilpiälle kuin muillekin seuran jäsenille. Toimitaan jatkossa yhdessä – toisiamme kunnioittaen ja arvostaen.

Pirjo Tervo, Hannu Piispanen, Osmo Kontula, Satu K. Perttunen, Satu Söderström, Heidi Näppi, Tiina Alakärppä, Mari Huistinoja, Sini Harju, Krista Linnus, Tanja Simola ja Tanja Roth.