Kevätkokous jatkuu 10.9.2020

Hyvät jäsenet, olette saaneet sähköposteihinne 25.8. Suomen seksologisen seuran kevätkokouksen 2020 jatkokokouskutsun. Aiempi, 20.8.2020 sähköpostitse saamaanne jatkokokouskutsu ei ollut yhdistyslain (24 §) mukainen, joten se on mitätön, ja jouduimme kutsumaan kevätkokouksen jatkon koolle uudestaan.

Kevätkokouksen jatkon uusi aika ja paikka ovat: Torstai 10.9.2020 klo 17:00-21:00 Radisson Blu Royal -hotelli, Runeberginkatu 2, Helsinki.

Ilmoittautuminen: Pyydämme teitä ystävällisesti ilmoittautumaan kevätkokouksen jatkoon viimeistään 8.9.2020 täyttämällä verkkolomake, jotta voimme varata tarjoilut osallistujamäärän mukaisesti: https://fi.surveymonkey.com/r/YJBFSGZ

Seuran hallitus on konsultoinut lakiasiantuntijaa ja joutunut toteamaan, että kevätkokous päätyi kokouksen puheenjohtaja Juha Kilpiän johdolla tilanteeseen, jossa tehtiin yhdistyslain ja seuran sääntöjen vastaisia päätöksiä. Hallituksella on vastuu tilanteen korjaamisesta lain ja sääntöjen mukaiseksi.

Sääntömääräisessä kevätkokouksessa on käsiteltävä ensisijaisesti seuran sääntöjen määräämät viralliset asiat kuten toimintakertomus, tilinpäätös ja uuden hallituksen valinta (kts. seuran säännöt).

Sääntömääräisen kevätkokouksen esityslistaa ei saa enää kokouksessa varsinaisten kokousasioiden osalta muuttaa (YhdL 23–24 §). Kokouksessa käsitellään ainoastaan kokouskutsussa esitetyt asiat, jotta hallituksella ja jäsenistöllä olisi mahdollisuus valmistautua niihin hyvin etukäteen. Esityslista on palautettu alkuperäiseen muotoonsa sillä poikkeuksella, että jäsenistön tekemiin ehdotuksiin on lisätty kokouksen ensimmäisessä osassa tehty esitys keskusteltavaksi. Esityslista on lähetetty jäsenistölle kokouskutsun liitteenä.

Virallisten asioiden hoitamiselle on laissa määritelty määräaika, ja ne tulee hoitaa viipymättä ja asiallisesti. Nyt ne jäivät hoitamatta kokouksen puheenjohtaja Kilpiän johdolla vastoin hallituksen suunnitelmia ja valmistelua. Kokouksen keskeytyminen uhkaa kokouksen päätösten laillisuutta, lamaannuttaa seuran toiminnan, koska uutta hallitusta ei ole valittu, sekä tuottaa seuralle huomattavia kustannuksia. Seuran hallituksella on velvollisuus puuttua tilanteeseen ja oikaista se.

Kokousta jatketaan alkuperäisen esityslistan kohdasta 5.

Tervetuloa kokoukseen! Tervetulleita ovat kaikki seuran jäsenet, myös ne, jotka eivät olleet läsnä kokouksen ensimmäisessä osassa.