Suomen seksologisen seuran kevätkokous 19.8.2020

Tervetuloa!

Seuran sääntömääräinen vuosikokous järjestetään pääkaupunkiseudulla 19.8. klo 17. Paikka ilmoitetaan kokouskutsun yhteydessä. Vuosikokouksessa

  • käsitellään vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä kuullaan toiminnan- tai tilintarkastajien lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös;
  • päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä;
  • valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle;
  • valitaan toiminnan- tai tilintarkastaja ja varahenkilöt; sekä
  • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Tervetuloa Seksologisen seuran kevätkokoukseenTänä vuonna tarjolla on yhdeksän hallituspaikkaa ja toivomme kiinnostuneiden jäsenten hakevan hallituspaikkaa kokouksessa.

Jos sinulla on muita asioita, joita toivot käsiteltävän kokouksessa, lähetä esityksesi 30.7. mennessä järjestösihteerille: jarjestosihteeri@seksologinenseura.fi.

Huomioithan, että järjestösihteeri on vuosilomalla 1.–31.7., joten hän ei ole vastaamassa mahdollisiin kysymyksiin heinäkuun aikana.