Tiedote sovinnosta

Suomen seksologinen seura ry:n hallitus toteaa Osmo Kontulan kanssa käymiensä sovintoneuvottelujen perusteella luottamuksen rakentuneen osapuolten välille siten, että Suomen seksologinen seura ry peruuttaa päätöksensä Osmo Kontulan erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä.

Osapuolet ovat sopineet erimielisyytensä yhdistyksen etua ajatellen, ja asian tultua sovituksi Kontula peruuttaa käräjäoikeuteen jättämänsä kanteen. Osapuolet eivät tule missään yhteydessä kommentoimaan tarkemmin erottamispäätöstä ja siihen johtaneita syitä.