Vastaus avoimeen kirjeeseen

Suomen seksologisen seuran hallitus on vastaanottanut oheisen avoimen kirjeen. Kiitämme allekirjoittaneita aktiivisuudesta ja kiinnostuksesta seuran toimintaa kohtaan.

Joulukuussa 2019 seuran hallitus piti pitkän harkinnan ja yhdistyslain mukaisen kuulemistilaisuuden ja joutui päättämään Osmo Kontulan jäsenyyden tammikuussa 2020. Asiaa on käsitelty myös julkisuudessa, mikä on ymmärrettävästi aiheuttanut jäsenistössä epätietoisuutta ja tiedon tarvetta. Tilanne on poikkeuksellinen. Lähtökohtaisesti yksittäisen henkilön jäsenyyttä ei käsiteltäisi näin laajassa keskustelussa edes seuran sisällä. Hallitus on surullinen ja pettynyt niistä tapahtumista, jotka ovat johtaneet erottamiseen. Erityisesti harmittavaa on, että Kontulan haastehakemuksen johdosta yksityiseksi tarkoitetut asiat ovat tulleet julkisen keskustelun kohteeksi.

Hallitus sai tiedon seuralle jätetystä haastehakemuksesta iltapäivälehtien toimittajan yhteydenoton kautta 20.5.2020. Käynnissä olevan prosessin takia emme erottamisen syitä voi kertoa. Tiedotamme heti kun tiedottaminen on juridisesti mahdollista. Selvennyksenä toteamme, että edellisen puheenjohtajan, Marja Kihlströmin julkisuudessa kertoma ei ole ollut erottamisen syy. 

Avoin kirje Suomen seksologisen seuran hallitukselle sekä Seuran jäsenistölle

Olemme seuranneet huolestuneina viimeaikaista viestintää, joka liittyy Suomen seksologiseen seuraan. Mediassa kirjoitetut asiat ovat yllättäneet, harmittaneet ja hämmentäneet allekirjoittaneita. Tämän viestin myötä esitämme huolemme siitä, että Suomen seksologisen seuran hallituksen toiminta Osmo Kontulan erottamiseen liittyvissä mediajulkaisuissa sekä Marja Kihlströmin nyt julkituomaan kokemukseensa liittyvä tuen osoitus mediassa vaikuttavat Suomen seksologisen seuran maineeseen haitallisesti ja synnyttävät voimakkaita sisäisiä ristiriitoja Seuran sisällä. 

Tämän hetkinen mediakohu tuottaa sekä ulospäin että sisäisesti haittaa. Jäsenet ovat epätietoisia siitä, mistä on kysymys ja mikä on totta. Jäsenet kiistelevät keskenään asioista, joista heillä ei ole riittävästi faktatietoa. Muut ulostulot, eli lähinnä Seuran hallituksen jäsenten mielenilmaukset, puolestaan kuvaavat ikävällä tavalla sitä, miten seksologian asiantuntijat eivät toimi eettisesti saati viesti hyvän tavan mukaisesti. 

Tästä syystä nostamme jäljessä esille useamman asian, joiden perusteella tulemme pyytämään eettisen toimikunnan arviointia siitä, tulisiko hallitus erottaa ilman vastuuvapautta. Tulemme myös pyytämään eettistä toimikuntaa ottamaan kantaa siihen, tulisiko hallituksen yksittäisiä jäseniä erottaa myös Seuran jäsenyydestä tai kenties koko hallitus.

Vallitsevan koronatilanteen ja valtiovallan ohjeistuksen vuoksi seuran vuosikokousta ei ole voitu normaalissa sääntömääräisessä järjestyksessä (huhtikuussa) pitää. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, mikä tarkoittaa, että joka vuosi osa hallituksesta on erovuorossa. Johtuen koronatilanteesta, tänä vuonna erovuorossa olevat ovat joutuneet jatkamaan hallituspestiään pidempään kuin mihin ovat sitoutuneet, jotta hallitus on pysynyt päätösvaltaisena. Tulevassa vuosikokouksessa on tarjolla työtä ja vastuunkantoa 9 paikan verran. Seuran sääntöjen mukaan hallituksessa voi kerralla olla 6–12 jäsentä. Kutsummekin hakemaan paikkaa hallituksessa – jokaiselle riittää tehtävää! Vuoden 2019 vuosikokouksessa kaikki hallituspaikat eivät täyttyneet. 

Vuosikokous järjestetään 19. elokuuta klo 17 ja yhdistyksen kevätkokous käsittelee edellisen vuoden toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen ja siten myös tällä hetkellä toimivan hallituksen vastuuvapauden.

Tommi Paalanen, Suomen seksologisen seuran hallituksen jäsen ja Seuran taloudenhoitaja, julkaisi 26.5.2020 blogikirjoituksen, jossa hän käyttää hyvin alatyylistä kieltä Osmo Kontulasta. Kirjoituksessa käsitellään vain ja ainoastaan Suomen seksologisen seuran asioita, joten katsomme Tommi Paalasen edustavan kirjoituksessaan Suomen seksologista seuraa ja sen hallitusta. Ainakaan kukaan Suomen seksologisen seuran hallituksen jäsenistä ei ole julkisesti irtisanoutunut kirjoituksen sisällöstä.

Meidän allekirjoittaneiden mielestä Tommi Paalasen kirjoitustyyli tai tapa kirjoittaa ihmisistä, ei ole sopivaa seksologian ammattilaiselle. Seura edellyttää jäseniltään eettistä toimintaa ja seksologian ammattietiikan ohjeiston noudattamista. Tommi Paalasen kirjoitus ei näitä seuraa. Teksti nostaa esille asioita faktoina perustelematta niitä mitenkään. Ilmaan jää enemmän kysymyksiä kirjoittajan motiiveista kuin siitä, että kerrottaisiin totuuksia. Voisi jopa ajatella, että tekstin tarkoituksena olisi herättää kohua ja mustamaalata yksittäistä ihmistä. On vaikeaa nähdä, miten kirjoitus tuottaisi hyvää mainetta Seuralle tai edistäisi arvostusta seksologian parissa työtään tekeviä ammattilaisia kohtaan.

Tommi Paalasen blogiteksti ei noudata Seuran hallituksen puheenjohtajan Tiina Vilposen linjauksia Seuran julkaisemissa mediatiedotteissa (22.5. ja 27.5.) : ”Emme Suomen seksologisessa seurassa hyväksy syrjintää tai muutakaan epäasiallista kohtelua.”  sekä ”Seuran hallituksen tehtävä on toimia harkitusti ja vastuullisesti. Se tarkoittaa myös sitä, että kunnioitamme osapuolten yksityisyyttä kanteeseen liittyen emmekä käsittele asiaan liittyviä henkilökysymyksiä julkisesti. Etenemme asiassa virallisia reittejä emmekä kommentoi keskeneräisiä prosesseja.”

Tommi Paalasen blogikirjoitus ei edusta hallituksen kantaa, eikä siinä käsitellä erottamisen syitä. Hän ei myöskään edusta kirjoituksellaan seksologisen seuran hallitusta. Paalasen blogi on hänen yksityisajatteluaan, eikä se edusta hänen työpaikkaansa tai muitakaan viiteryhmiä. 

Jokainen hallituksen jäsen on henkilöjäsen, eikä edusta hallituksessa toimiessaan yhtäkään taustaorganisaatiota. Seuran jäsenillä on omia somekanavia tai blogialustoja – emme koe, että seksologisen seuran hallituksen tehtävänä on lähteä julkisesti irtisanoutumaan muiden näkemyksistä tai kirjoituksista. 

Suomen seksologisen seuran hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja hallituksen jäsen julkaisivat 27.5. tiedotteen, jossa he halusivat osoittaa Marja Kihlströmille tukensa tämän kertoman sukupuolisen häirinnän kokemuksen vuoksi, henkilökohtaisesti. Tässä tiedotteessa kantaa otetaan Seuran hallituksen jäseninä ja se on julkaistu Seuran internetsivuilla. Silloin kyse ei ole henkilökohtaisesta kannanotosta vaan se on otettu Seuran hallituksen edustajina. Kannanotto ei lainkaan huomioi toisen osapuolen kokemusta. Oikeus yksityisyyteen ja kunnioittavaan kohteluun on unohdettu. Koska tiedote on julkaistu Seuran sivuilla, voi sen katsoa hallituksen hyväksymäksi. Onko tämä tapa toimia Seuran hallituksesta harkittua ja vastuullista toimintaa, josta Tiina Vilponen omassa tiedotteessaan peräänkuuluttaa? 

Kihlström on itsenäisesti nostanut vuonna 2017 tapahtuneen kokemuksensa julkisuuteen. Tämä ei liity käynnissä olevaan oikeusprosessiin, joskin kertoo seurassa pitkään vallalla olevasta kulttuurista ja toiminnasta. Vaikka tapauksiin liittyy samoja henkilöitä, on kuitenkin tärkeä erottaa tapaukset toisistaan.

Edellä mainitut hallituksen jäsenet ovat osoittaneet Kihlströmin pyynnöstä hänelle tukensa. Samoin he ovat tukeneet häntä vuonna 2017 kun kerrotut tapahtumat ovat olleet käynnissä. Silloin Marja Kihlström valitsi olla kertomatta yleisesti tapauksesta ja tätä olemme kunnioittaneet. Asianosaisten tiedossa tilanne ja Kontulan käyttäytyminen on tuolloin kuitenkin jo ollut. Katsomme, että kenellä tahansa jäsenellä on oikeus pyytää tukea. Hallituksella on velvollisuus arvioida jokainen tukipyyntö erikseen. 

Erityisen tärkeää on kiinnittää huomioita tapauksiin, jotka ovat Suomen seksologisen seuran rakenteissa ja joissa näkyvät mahdolliset vallan väärinkäytöksen merkit. 

Onko todella niin, että meistä jokainen jäsen voisi kirjoittaa esillä oleviin asioihin oman mielipiteensä ja saada sen julkaistua Seuran mediatiedotteena? 

Jokaisella jäsenellä on mahdollisuus olla yhteydessä kehen tahansa hallituksen jäseneen.

Onko todella niin, että me rivijäsenet voisimme kirjoittaa jokaisesta Seuran hallituksen jäsenestä samantyylisen kirjoituksen kuin Tommi Paalanen Osmo Kontulasta ilman, että siitä seuraisi ongelmia? Vai nähtäisiinkö nämä kirjoitukset kenties Seuran mainetta uhkaavina ja jopa erottamiseen johtavina? 

Kyllä. Suomessa vallitsee sananvapaus ja sitä rajoittavat laki sekä seurassa seuran säännöt. 

Edustaako taloudenhoitaja Tommi Paalasen kirjoitustyyli sitä tyyliä, jonka Seuran hallitus arvioi olevan asianmukaista ja ammatillisesti hyväksyttävää?

Seuran hallitus ei ole arvioinut Tommi Paalasen kirjoitusta ennen sen julkaisemista, eikä sen jälkeen. Jokaisella hallituksen jäsenellä siitä on henkilökohtainen näkemys, jonka he ovat vapaita, niin halutessaan, jakamaan. 

Sexpon hallituksen puheenjohtaja Tiia Forsström on jakanut omalla Facebook-sivullaan Tommi Paalasen blogikirjoituksen kertoen, että siitä löytyy syy Osmo Kontulan erottamiseen. Edellytämme, että Seuran hallitus korjaa väitteen pikaisesti. Tämähän ei pidä paikkaansa. Koska Tommi Paalanen on Sexpon toiminnanjohtaja ja Suomen seksologisen hallituksen puheenjohtaja Tiina Vilponen Sexpon Ihmissuhdeterapiakeskuksen johtaja, on selvää, ettei tätä väärinymmärrystä olisi pitänyt tapahtua alkuunkaan.

Tiia Forsström on seuran jäsen, joka omalla Facebook-sivullaan on julkaissut postauksen. Jäsenenä Forsström ei ole saanut sen enempää faktatietoja tapahtuneesta kuin muutkaan jäsenet. Toistettakoon tässä vielä: Kihlströmin julkisuuteen nostama tapaus ei ole Kontulan erottamisen peruste.

Samoin Seksologian ammattilaiset -Facebook-sivulla ihmiset ovat kommentoineet Marja Kihlströmin postausta siten, että kommentit ovat luoneet ymmärrystä tämän postauksen sisällön olevan syynä Osmo Kontulan erottamiselle Seurasta. Eikö Seuran hallituksen, jonka puheenjohtaja on useaan kertaan todennut, ettei se käsittele kannetta julkisesti, tulisi todeta, että kanne ja Marja Kihlströmin syytös Osmo Kontulaa kohtaan ovat kaksi eri asiaa, vaikka näyttäytyvät nyt julkisuudessa samanaikaisesti.

Seuran hallitus ei moderoi Seksologian ammattilaiset -ryhmää. 

Mikäli sitten Suomen seksologisen seuran jäsen, Marja Kihlström, itse jättää oikomatta tätä käsitystä omassa somekanavassaan ja antaa ”huhupuheiden” kulkea suuntaan, jossa luodaan ymmärrystä, että hänen kohtelunsa on erottamisen syy, pyydämme Suomen seksologisen seuran eettistä toimikuntaa arvioimaan jäsenensä toimintaa. Osmo Kontulan erottamisen syyt eivät liity Marja Kihlströmiin. Kihlström itse kertoo tuoneensa asian esille vasta nyt ensi kertaa postauksessaan. Osmo Kontula erotettiin jo vuonna 2019. 

Seksuaalieettinen toimikunta käsittelee pyynnöstä ammattietiikkaan ja seksuaalioikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Hallituksen tehtävä ei ole ottaa kantaa siihen, kenen toiminta ja mitkä teot tulisi eettisen toimikunnan ottaa käsittelyyn. Eettinen toimikunta on hallituksesta erillinen elin.

Lisätietoja: https://seksologinenseura.fi/ammattieettinen-konsultaatio/

Koemme ristiriitaa siinä, että Suomen seksologisen seuran hallituksen kaksi jäsentä vakuuttaa todistaneensa Kihlströmin kokemaa epäasiallista käytöstä, mutta väitetyn epäasiallisen käytöksen jälkeen Tommi Paalanen on kuitenkin vuoden 2018 vuosikokouksessa esittänyt Osmo Kontulalle kunnianosoitusta tämän arvokkaasta hallitustyöstä. 

Lähtökohtaisesti kukaan hallituksessa ei kiistä Kontulan ansioita tutkimuksen parissa tai hänen rooliaan seuran perustajajäsenenä. Nämä saavutukset hallituksen jäsen Paalanen on halunnut nostaa vuoden 2018 kevätkokouksessa esille. Hallituksen jäsenet ovat Kihlströmin pyynnöstä aiemmin vaienneet hänen julkisuuteen nyt kertomista kokemuksista. 

Toukokuussa 2020 Kihlströmin tapaukseen kirjoitetun tuen osoituksen taustalla on ennen kaikkea Kihlströmin kokemus, jonka todenperäisyyden Kontula on päättänyt julkisesti kiistää. Hän kertoo asioiden tapahtuneen eri tavalla kuin ne ovat Kihlströmille ja muille tilanteita todistaneille näyttäytyneet.

Edelleenkään Seuran hallitus ei ole lähestynyt millään tavalla jäsenistöään kertoakseen siitä, että hallituksen toimista johtuen Seuraa kohtaan on nostettu kanne. Etenkin kriisitilanteessa viestinnän tulisi olla läpinäkyvää ja asiallista, jotta vältetään mahdollisten huhupuheiden ja kohujen syntyminen jo valmiiksi vaikeassa tilanteessa.

On hyvin mahdollista, jopa todennäköistä, että Seuran jäsenistöä eroaa, koska hallitus on toiminut Seuran mainetta haavoittaen yllä mainituin tavoin. Mikäli näin käy, kyseenalaiseksi tulee Seuran hallituksen jatko tehtävissään.

Seksologian parissa toimivat ammattilaiset tekevät työtään ihmisen hyvin intiimin ja haavoittuvan osa-alueen kanssa. Aihealueen sensitiivisyyden vuoksi ammattilaiselta vaaditaan erityisiä taitoja luottamuksen rakentamiseen, avoimuuteen ja ammatillisuuteen, jotta intiimien asioiden käsittely asiakastyössä olisi turvallista ja ammattieettistä. Erilaisissa kriisi- ja ristiriitatilanteissa tarvitaan näitä kaikkia. Erityisen olennaista on ihmisen kohtaaminen kunnioittavasti, silloinkin, kun heidän tekonsa suututtaisi, järkyttäisi tai jopa kauhistuttaisi ammattilaista. Viimeaikaiset julkisuuteen tulleet hallituksen toimenpiteet ja hallituksen jäsenten purkautumiset eivät ammatillisen näkemyksemme mukaan täytä näitä odotuksia. 

Seksologisen seuran hallituksen jäsenet on valittu äänestyksessä luottamustehtävään edistämään yli tuhannen jäsenen ammatillisia asioita.

Seuran jäseninä ja  seuran hallituksessa pitkäaikaisesti työskennelleinä ammattilaisina pyydämme hallituksen toimien arviointia pikaisesti Suomen seksologisen seuran eettisessä toimikunnassa. Edellytämme, että eettisen toimikunnan puheenjohtaja Tommi Paalanen sekä muut mahdolliset hallituksen jäsenet jääväävät itsensä eettisestä toimikunnasta hallituksen toimien arvioinnin ajaksi eturistiriitojen vuoksi. 

Seuran hallitus hoitaa luottamustoimea vapaaehtoisena palkkatyön, perhe-elämän ja muiden luottamustoimien keskellä. Kaikkea emme ehdi emmekä pysty, ja monesti myös joudumme priorisoimaan. Vetoammekin teihin, hyvät jäsenet, että saisimme oikeusprosessin hoitamiseksi työrauhan. 

On selvää, että hallitus olisi halunnut erottamiseen johtaneiden tapahtumien selvittämisen ja kanteen sekä siitä nousseiden keskustelujen sijaan keskittyä perustehtäviinsä, kuten pohjoismaiseen auktorisointiuudistukseen, Oodi-konferenssin järjestelyihin, opetussuunnitelmien kehittämistyöhön ja NACS-yhdistyksen rekisteröintiin Suomessa.

Lopuksi hallitus haluaa kiittää kaikesta siitä tuesta, jota olemme jäseniltä saaneet tämän kriisin aikana.

29.5.2020 Helsingissä

Susanna Ruuhilahti
Kätilö, seksuaaliterveyden asiantuntija, logoterapeutti (LIF®)

Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS)
SSS:n entinen hallituksen sihteeri, SSS:n entinen hallituksen jäsen
Suomen seksologisen seuran jäsen

Leena Väisälä
Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri

Kliininen seksologi (NACS)
Fellow of the European Board of Sexual Medicine (FECSM)
SSS:n entinen pj, SSS:n entinen hallituksen jäsen
Gynaecologi Practicin (Suomen yksityisgynekologit) pj
Suomen gynekologiyhdistyksen hallituksen jäsen
Suomen seksologisen seuran jäsen

Maaret Kallio
Kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja

seksuaaliterapeutti (ET, NACS)
SSS:n entinen pj, varapj, SSS:n hallituksen jäsen, entinen NACS:n hallituksen pj, NACSin hallituksen jäsen
Suomen seksologisen seuran jäsen

Juha Kilpiä
Työnohjaaja, kouluttaja

seksuaalipedagogi (NACS)
SSS:n entinen hallituksen jäsen
Suomen seksologisen seuran jäsen

Katja Kero
LT, Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri

auktorisoitu seksuaalineuvoja
Suomen Gynekologiyhdistyksen Seksologisen pienryhmän pj,
VSSHP:n seksuaali-ja lisääntymisterveyden edistämisen tmk:n pj. 
Suomen seksologisen seuran jäsen

Leena Piikoski
Kriisi- ja traumapsykoterapeutti, Kognitiivinen psykoterapeutti, Johdon työnohjaaja

Kliininen seksologi (NACS)
Suomen seksologisen seuran jäsen

Suss Åhman
sosiaalipsykologi, seksuaaliterveyden asiantuntija

Authorized Sexuality Educator and Sexual Health/Specialist in Sexological Counselling(NACS), seksuaaliterapeutti (NACS)
SSS:n entinen hallituksen jäsen
Suomen seksologisen seuran jäsen

Riitta Rönkä
LT, urologian erikoislääkäri, andrologian erityispätevyys

seksuaalineuvoja
seksuaalilääketieteen asiantuntija (FECSM)
Suomen seksologisen seuran jäsen

Riitta Perttula
Kätilö

seksuaaliterapeutti (ET, NACS)
Suomen seksologisen seuran jäsen

Henna Kekkonen
Toimintaterapeutti YAMK 

Auktorisoitu seksuaalineuvoja SSS
seksuaaliterapeutti (ET, NACS)
SSS:n hallituksen entinen jäsen
Suomen seksologisen seuran jäsen

Sari Mäki
Terveydenhoitaja AMK, Sairaanhoitaja YAMK, Ammatillinen opettaja

seksuaaliterapeutti (ET, NACS), Authorized Sexuality Educator and Sexual Helth Promoter (NACS)
Suomen seksologisen seuran jäsen

Ritva-Liisa Reinold
Terveydenhoitaja, skeematerapeutti

seksuaalineuvoja, seksuaali- ja pariterapeutti
Suomen seksologisen seuran jäsen

Tiina Kahri
Kätilö, terveydenhoitaja

seksuaalineuvoja (SSS), seksuaaliterapeutti
Suomen seksologisen seuran jäsen

Mirka Paavilainen
Psykologi, psykoterapeutti

seksuaalineuvoja
Suomen seksologisen seuran jäsen

Pirjo Tervo
Km, SHO, Kätilö, Psykoterapeutti( Valvira)

Seksuaaliterapeutti
SSS:n entinen hallituksen jäsen ja auktorisointityöryhmän jäsen
Suomen seksologisen seuran jäsen

Riikka Teperi
Erikoissairaanhoitaja
seksuaalineuvoja, seksuaaliterapeutti (ET, NACS)
Suomen seksologisen seuran jäsen

Milla Hormaluoma
Psykologi
seksuaalineuvoja
Suomen seksologisen seuran jäsen

Antti Ervasti
pari- ja perhepsykoterapeutti
seksuaaliterapeutti (ET, NACS)
Suomen seksologisen seuran jäsen

Aliisa Lahti
Fysioterapeutti (AMK), Terveystieteiden yo
seksuaalineuvoja (SSS)
Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry:n jäsen
Suomen Äitiysfysioterapeutit ry:n jäsen
Suomen Seksologisen seuran jäsen

Mari Kokko-Tidenberg
Suomen seksologisen seuran jäsen 

Ansku Luostarinen
Yhteisöpedagogi AMK
seksuaaliterapeuttiopiskelija
Suomen Seksologisen seuran jäsen

Anu Kinnunen
Sosiaali-ja terveyspolitiikan väitöskirjatutkija
seksuaalineuvoja ja -terapeutti
European Sociological Association, Research Network Sexualities, jäsen
European Society for Family Relations, jäsen
Suomen Seksologisen seuran jäsen

Irene Kurra
Terveydenhoitaja, työyhteisövalmentaja
seksuaalikasvattaja/-neuvoja
Suomen seksologisen seuran jäsen

Kira Salminen
Sairaanhoitaja
seksuaalineuvoja (SSS), seksuaaliterapeutti (ET, NACS)
Suomen seksologisen seuran jäsen

Satu K. Perttunen
seksuaaliväkivaltatyön asiantuntija, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
seksuaalineuvoja (SSS), seksuaaliterapeutti
Suomen seksologisen seuran jäsen

Fanni Kevätniemi
Lähihoitaja
seksuaaliterapeutti
Suomen seksologisen Seuran jäsen

Marjukka Takala
Terveydenhoitaja
seksuaaliterapeutti, seksuaalineuvoja
Vsshp:n seksuaali -ja lisääntymisterveyden toimikunnan sihteeri
Suomen seksologisen Seuran jäsen

Milla Sahla
Työnohjaaja, ET Paripsykoterapeutti
seksuaaliterapeutti (NACS)
uusperheneuvoja
Suomen seksologisen Seuran jäsen

Anna-Riitta Kässi
FM, doula, doulakouluttaja
seksuaalikasvattaja (SSS), seksuaalineuvoja
Suomen seksologisen seuran jäsen

Lisäksi tukensa kannanotolle antavat entiset Suomen seksologisen seuran jäsenet:

Pirkko Brusila
Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
seksuaalineuvoja, pari- ja seksuaaliterapeutti
SSS:n entinen pj, varapj, auktorisointiryhmän jäsen, aikakauskirjan toimituskunnan jäsen
Entinen seuran jäsen

Maija Ritamo
VM, eläkkeellä
SSS:n perustajajäsen ja entinen pitkäaikainen hallituksen jäsen
Entinen Seuran jäsen

Juhana Piha
Dosentti, kliinisen fysiologian erikoislääkäri
Seksuaalilääketieteeen asiantuntija (FECSM) ja auktorisoitu kouluttaja (MJCSM)
Kliininen seksologi (NACS)
Suomen Seksuaalilääketieteellinen Yhdistys ry, puheenjohtaja
Entinen seuran jäsen

Anu Parantainen
Lantionpohjan fysioterapeutti, uroterapeutti, kouluttaja, tietokirjailija
seksuaalineuvoja
Entinen seuran jäsen