Odotettu näyttöpohjainen auktorisointi on täällä!

Jäsenistömme on vuosia toivonut mahdollisuutta hakea kansallista auktorisointia myös silloin, kun ammatillinen peruskoulutus ei ole auktorisointikriteerien mukainen, mutta seksologian koulutusta löytyy ja työtä on kentällä tehty jo pitkään. Kiitos kaikille teille jotka olette olleet asiasta yhteydessä – kirjoittaneet, kysyneet, avanneet suunne!

Näyttöpohjaisten auktorisointien kriteerit ja käytännöt on valmistellut seuran kansallinen auktorisointityöryhmä yhteistyössä seuran hallituksen kanssa. Näyttöpohjaisessa auktorisoinnissa merkittävässä osassa on seksologian alalta kertynyt työkokemus. Lisäksi kertynyttä osaamista arvioidaan haastattelulla ja näyttötilaisuudessa. Auktorisointikriteerit ja ohjeet hakemiseen on avattu kokonaisuudessaan verkkosivustolla.

”Olen edistänyt asiaa, sillä pidän tärkeänä, että jäsenet saavat seuralta tunnustusta sitoutuneesta työstään seksuaalineuvonnan ja seksuaalikasvatuksen parissa. Samaan aikaan kun käynnissä on Pohjoismaiden ja Viron NACS-opetussuunnitelma- ja auktorisointiuudistukset, on ollut paikallaan myös meillä Suomessa tarkastella kansallisia auktorisointejamme”, kertoo seuran puheenjohtaja Tiina Vilponen. 

Ensimmäisen kerran näyttöpohjaista auktorisointia voi hakea syksyllä 2020, jonka viimeinen hakupäivä on 30.8. Koska kyseessä on ensimmäinen kerta näyttöpohjaisesta auktorisoinnista, keräämme syksyn hausta tietoa ja kokemuksia tulevia auktorisointikertoja varten.

Puheenjohtaja Tiina Vilponen on valmistautunut juhlistamaan ensimmäisiä näyttöpohjaisia auktorisointeja syksyllä 2020.

”Olen iloinen ja ylpeä siitä, että hallitus on tehnyt päättäväistä yhteistyötä asiassa. Kiitän lämpimästi kansallisen auktorisointikomitean jäseniä heidän erinomaisesta työstään asian valmistelussa. Toivottavasti pääsemme syksyllä juhlistamaan uusia auktorisoituja!”

Lisätietoja: auktorisointityöryhmän puheenjohtaja Henriikka Sundell, auktorisointi.sss(at)seksologinenseura.fi