Seksologinen aikakauskirja etsii kirjoittajia!

Oletko oppinut seksuaaliterapia-, neuvonta- tai kasvatustyössäsi asioita, jotka haluat jakaa muiden asiantuntijoiden kanssa? Oletko tehnyt seksologiaan liittyvän opinnäytetyön? Oletko seksologian alan tutkija, joka haluat julkaista tuloksiasi suomalaiselle yleisölle?

Suomen seksologisen seuran noin vuosittain julkaisema avoin tieteellinen kausijulkaisu etsii kirjoittajia! Aikakauskirja
sisältää tutkimustietoa ja käytännön työn kuvauksia seksologian eri osa-alueilta, artikkelien,
tutkimusraporttien, katsausten ja arvosteluiden muodossa. Jäsenenä voit tarjota julkaisuun
sisältöä. Syksyllä 2019 ilmestyvä aikakauskirja etsii kirjoittajia, oletko se sinä? Lue lisää