Haku auktorisointityöryhmiin on käynnissä

Haku auktorisointityöryhmiin on käynnissä

Yksi keskeisimmistä seksologisen seuran toiminnoista on ammatinharjoittajille myönnettävien auktorisointien ylläpitäminen ja koordinoiminen. Auktorisoinnit ovat vapaaehtoisesti haettavia osoituksia osaamisesta ja ammatillisen osaamisen sekä pätevyyden osoitus. Kotimaiset auktorisoinnit käsittelee ja myöntää Suomen seksologinen seura ja pohjoismaiset auktorisoinnit Nordic Association for Clinical Sexology (NACS). Pohjoismaiset auktorisoinnit ovat voimassa kaikissa Pohjoismaissa ja Virossa.

Vuosikokouksessa hyväksytyn sääntöuudistuksen pohjalta olemme käynnistäneet auktorisointityöryhmien haun seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Auktorisointityöryhmiä on kaksi, joihin hallitus nimittää puheenjohtajat sekä 3 jäsentä/toimikunta. Toimikuntien puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on 2 vuotta.

Kansallinen auktorisointiryhmä käsittelee seksuaalikasvattajien ja seksuaalineuvojien kansalliset auktorisoinnit. NACS-toimikunta käsittelee ja esittelee hakemukset seuraavien auktorisointien osalta: Specialist in Sexological Counselling (NACS), Specialist in Clinical Sexology (NACS), Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS), Authorized in Sexual Science (NACS).

Molemmat toimikunnat kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa ja NACS auktorisointitoimikunnan puheenjohtaja osallistuu lisäksi NACS-konferenssin yhteydessä järjestettäviin kokouksiin, joista korvataan työtehtäviin liittyvät kulut.

Työryhmän toiminnasta maksetaan jäsenille 150 euron palkkio / kokous ja puheenjohtajille 300 eur / kokous.

Auktorisointityöryhmässä tulee olla sen myöntämiin auktorisointeihin liittyen monipuolista osaamista. Työryhmän toimintaan soveltuu henkilö, jolla on siihen soveltuva auktorisointi ja/tai alan koulutus sekä kiinnostusta alan osaamisen kehittämiseen. Toimikuntien puheenjohtajan tehtävä on vastuullinen ja sisältää tiivistä yhteydenpitoa seuran hallituksen ja auktorisointia hakevien jäsenien kanssa. Puheenjohtajan tulee olla säännöllisesti tavoitettavissa sähköpostitse.

Aikataulu

Kiinnostuksen osoitukset tulee jättää vapaamuotoisina sähköpostilla 14.6. mennessä osoitteisiin: puheenjohtaja@seksologinenseura.fi sekä veera.uusoksa@gmail.com

Hallitus valitsee toimikuntien puheenjohtajat 17.6. kokouksessa ja toimikunnat järjestäytyvät kesäkuun 2019 aikana. Auktorisointien seuraavan haun deadline on 30.8.