16.3.2017

Poikien ei-lääketieteellinen ympärileikkaus

Kysymys

Mikä on Seksuaalieettisen toimikunnan kanta poikien ympärileikkausrituaaleihin? Miten niihin tulisi suhtautua monikulttuurisessa perheessä, jossa toinen vanhemmista haluaa teettää ympärileikkauksen lapselle ja toinen ei?

Keskustelu

Suomen seksologisen seuran hallitus on ottanut kantaa poikalasten ympärileikkaukseen vuonna 2012 ja todennut, että se loukkaa pojan ruumiillista koskemattomuutta ja voi tuottaa haittoja hänen terveydelleen ja seksuaalisuudelleen. Seura on myös allekirjoittanut Nordic Association for Clinical Sexology:n kannanoton ympärileikkauksesta. Rituaaliset, ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset katsotaan siis seksologian ammattieettisten lähtökohtien vastaisiksi.

Toimikunnan suositus

Kenenkään, joka on sitoutunut seksuaalioikeuksiin ja seksologin ja/tai lääkärin eettisiin periaatteisiin, ei pitäisi tehdä ympärileikkauksia alaikäisille henkilöille. Jokaisella lapsella ja nuorella on seksuaalioikeuksien julistuksen mukainen oikeus seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen, seksuaaliseen loukkaamattomuuteen ja fyysiseen turvallisuuteen. Seksuaalioikeuksiin sisältyy oikeus oman kehon hallintaan vapaana silpomisesta tai mistä hyvänsä väkivallasta. Näillä perusteilla alaikäiselle tehty ei-lääketieteellinen ympärileikkaus on eettisesti tuomittava.

Viittaukset

Lapsen oikeuksien julistus ja sopimus

 • Yleissopimus ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla, astunut voimaan Suomessa 1.3.2010
 • Artikla 20, mom. 1: Kudoksen irrottaminen henkilöltä, joka ei voi antaa suostumustaan on kielletty. Tämä koskee erityisesti elintenluovutuksia, mutta myös muita kudoksen irrottamista vaativia toimenpiteitä.
  Suomen seksologisen seuran kanta 2012: ”Suomen Seksologinen Seuran tavoitteena on edistää seksuaalioikeuksia ja seksuaaliterveyttä. Alaikäiselle pojalle tehtävä ympärileikkaus rikkoo hänen oikeuttaan ruumiilliseen koskemattomuuteen ja voi tuottaa hänelle sekä terveyteen että seksuaalisuuteen liittyviä haittoja.”

NACS:n kannanotto 2013 (pdf) (Alkuperäinen linkki ei toimi)

WAS (1999): Seksuaalioikeuksien julistus. World Association for Sexual Health.

 • Kohta 2: Oikeus seksuaaliseen itsemääräämiseen, loukkaamattomuuteen ja ruumiilliseen turvallisuuteen. Kohta sisältää erityisen maininnan ”oman kehon hallinnasta vapaana silpomisesta.”
 • Kohta 4: Oikeus seksuaaliseen tasa-arvoon. Seksuaalioikeudet kuuluvat kaikille lapsille ja nuorille riippumatta heidän etnisestä, kulttuurisesta tai uskonnollisesta taustastaan.

SSS (2009): Seksologian ammattietiikan ohjeisto. Suomen seksologinen seura.

 • Itsemääräämisoikeus ja fyysinen kontakti: Lapselle tai nuorelle ei pitäisi tehdä leikkauksia ilman hänen informoitua suostumustaan. Lapsi tai nuori ei ole pätevä antamaan suostumustaan pysyvän ruumiinvamman tuottavaan operaatioon (kts. myös alla).
 • Koskemattomuus: Seksologin pitäisi aina kunnioittaa asiakkaansa ruumiillista koskemattomuutta.
 • Asiakkaan etu: Seksologin tulisi laittaa asiakkaan seksuaalinen hyvinvointi ja oikeudet etusijalle tehdessään päätöksiä toimenpiteistä.
 • Ammatillisuus: Seksologin pitäisi huomioida seksuaalioikeuksien ja ammattietiikan vaatimukset työssään.
 • Asiakaslähtöisyys: Asiakkaan ikä ja kehitystaso tulisi huomioida suostumuksen arvioinnissa.