Seksuaalineuvojan auktorisoinnin yhtenä edellytyksenä on, että hän voi osoittaa saaneensa vähintään 16 tuntia työnohjausta seksuaalineuvonnassa. Se voi olla yksilö- tai ryhmätyönohjausta ja sisältyä seksuaalineuvojan koulutukseen tai hankittu sen lisäksi. Työnohjaajalta edellytetään vähintään auktorisoidun seksuaalineuvojan pätevyyttä ja työnohjaajan koulutusta.

Seksuaalineuvonta on sensitiivistä toimintaa, jossa työn laadun ja työntekijän jaksamisen kannalta säännöllinen työnohjaus on välttämätöntä sekä koulutuksen aikana että pysyvänä työmuotona myös auktorisoinnin saatua.

Seuran suosittelemat työnohjaajat

Seura pitää yllä listaa yllämainitut ehdot täyttävistä työnohjaajista. Jos haluat listalle, lähetä pyyntö sihteeri@seksologinenseura.fi. Seura tarkistaa kaikkien listalle hakevien kelpoisuuden.

Lista työnohjaajista