Seksuaalineuvojien auktorisointi

Seksuaalineuvojat voivat hakea auktorisointia Suomen seksologiselta seuralta alla esitetyllä hakumenettelyllä. Auktorisointi myönnetään, mikäli kaikki hakuedellytykset täyttyvät ja auktorisointimaksu on maksettu. Auktorisoinnin saanut henkilö voi käyttää nimikettä auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS).

Seksuaalineuvojien auktorisoinnit käsittelee auktorisointiryhmä, jonka puheenjohtaja on Anne Merta. Auktorisointiryhmän jäsenet ovat Henriikka Sundell, Tarja Santalahti, Maarit Sinisaari-Eskelinen ja Oona Turunen. Auktorisointiryhmä käsittelee sekä seksuaalineuvojien että seksuaalikasvattajien auktorisointihakemukset. Ryhmä kokoontuu käsittelemään saapuneita hakemuksia kaksi kertaa vuodessa huhtikuussa ja syyskuussa. Auktorisointia koskevat kysymykset voi lähettää osoitteeseen auktorisointi.sss@seksologinenseura.fi

Auktorisointivaatimukset

 • Ammatillinen peruskoulutus: Hakijalla tulee olla sosiaali- tai terveysalan tai jonkin muun soveltuvan alan tutkinto. Tutkinnon tulee olla tasoltaan vähintään korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto esim. sairaanhoitaja, kätilö, fysioterapeutti, sosiaaliohjaaja tai sosiaalikasvattaja.
 • Ammatillinen täydennyskoulutus: Hakijalla tulee olla seksuaalineuvonnan, seksuaaliterveyden tai seksologian opintoja vähintään 30 opintopisteen edestä ja vähintään vuoden kestävänä koulutusprosessina.
 • Työnohjaus: Hakija on saanut vähintään 16 tuntia työnohjausta seksuaalineuvonnassa. Työnohjaus voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista. Työnohjaajan tulee olla joko kliininen seksologi (NACS) tai työnohjauksen ammattilainen, jolla on vähintään seksuaalineuvojan auktorisointi. Työnohjaajan antamassa työnohjaustodistuksessa täytyy olla maininta työnohjaajan auktorisoinnista.
 • Jäsenyys: Hakijan tulee olla Suomen Seksologisen Seuran jäsen.

Hakumenettely

Auktorisointia haetaan täyttämällä alla oleva hakemuslomake ja skannatut liitteet. Auktorisointia voi hakea kaksi kertaa vuodessa 31.3. sekä 30.8. mennessä. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Liitteeksi tarvitaan seuraavat asiakirjat:

 • tutkintotodistukset
 • todistus seksuaalineuvojakoulutuksesta
 • todistukset saadusta työnohjauksesta
 • kuluvan vuoden jäsenmaksukuitti

 

Maksut

Auktorisointimaksu on 60 euroa ja se maksetaan seuran tilille auktorisointipäätöksen jälkeen. Viestikenttään merkitään ”Seksuaalineuvojan auktorisointi” ja oma nimi. Seuran tilinumero on DANSKE BANK FI23 8000 1271 1457 74.

Nimike ja diplomi

Auktorisoitu henkilö saa käyttää nimikettä auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS) diplomin saatuaan. Hänelle lähetetään diplomi postitse, kun seuran jäsenyys on varmistettu ja auktorisointimaksu suoritettu.

Seura pitää luetteloa auktorisoimistaan seksuaalineuvojista.

Hae verkossa
 • Voit lisätä useamman tutkinnon klikkaamalla plus-kuvaketta
  TutkintoOppilaitosValmistumisvuosi 
  Lisää uusi rivi
 • KoulutusOppilaitos/järjestäjäValmistumispäivä 
  Lisää uusi rivi
 • Vähintään 16 tuntia
  TyönohjaajaTuntimääräAjankohta 
  Lisää uusi rivi
 • Pudota tiedostot tähän tai
  Lisää skannatut liitteet hakemukseen: 1. Tutkintotodistukset 2. Todistus seksuaalineuvojakoulutuksesta 3. Todistukset saadusta työnohjauksesta 4. Vuoden jäsenmaksukuitti