Seksuaalikasvattajien auktorisointi

Seksuaalikasvattajat voivat hakea auktorisointia Suomen Seksologiselta Seuralta alla esitetyllä hakumenettelyllä. Auktorisointi myönnetään, mikäli kaikki hakuedellytykset täyttyvät ja auktorisointimaksu on maksettu. Auktorisoinnin saanut henkilö voi käyttää nimikettä auktorisoitu seksuaalikasvattaja (SSS).

Seksuaalikasvattajien auktorisoinnit käsittelee Suomen Seksologisen Seuran auktorisointiryhmä, jonka vetäjä on Anne Merta. Auktorisointiryhmän jäsenet ovat Henriikka Sundell, Tarja Santalahti, Maarit Sinisaari-Eskelinen ja Oona Turunen. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, huhti- ja syyskuussa, käsittelemään saapuneita hakemuksia. Auktorisointia koskevat kysymykset voi lähettää osoitteeseen auktorisointi.sss@seksologinenseura.fi

Auktorisointivaatimukset

 • Ammatillinen peruskoulutus: Hakijalla tulee olla vähintään ammattikorkeakoulututkinto kasvatus-, sosiaali- tai terveysalalta.
 • Ammatillinen täydennyskoulutus: Hakijalla tulee olla seksuaalikasvatuksen opintoja vähintään 30 opintopisteen edestä. Koulutuksen tulee olla prosessimuotoista, ja vastuullisista kouluttajista vähintään yhden tulee olla NACS-auktorisoitu henkilö (Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter tai Authorised in Sexual Pedagogy).
 • Harjoittelu ja mentorointi: Seksuaalikasvatusopintojen tulee sisältää seksuaalikasvatusharjoittelua vähintään 80 tuntia. Tästä tuntimäärästä vähintään 30 oppituntia (= 45 min) on oltava käytännön seksuaalikasvatustyötä. Muu tuntimäärä voi koostua suunnittelusta, valmistelusta, palautteesta tms. Harjoitteluun on sisällyttävä vähintään 10 tuntia mentorointia NACS-auktorisoidun henkilön tekemänä.
 • Työnohjaus: Hakija on saanut vähintään 10 tuntia työnohjausta seksuaalikasvatustyönsä tueksi. Työnohjaus voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista. Työnohjaajan tulee olla työnohjauksen ammattilainen, jolla on vähintään auktorisoitu seksuaalineuvoja tai -kasvattaja. Työnohjaajan antamassa työnohjaustodistuksessa täytyy olla maininta työnohjaajan auktorisoinnista.
 • Jäsenyys: Hakijan tulee olla Suomen Seksologisen Seuran jäsen.

Hakumenettely

Auktorisointia haetaan täyttämällä alla oleva hakemuslomake ja skannatut liitteet määräaikaan mennessä Suomen Seksologiselle Seuralle. Auktorisointia voi hakea kaksi kertaa vuodessa, 31.3. sekä 30.8. mennessä. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat:

 • tutkintotodistukset
 • todistukset seksologian koulutuksista
 • todistukset saadusta työnohjauksesta
 • kuluvan vuoden jäsenmaksukuitti

 

Maksut

Auktorisointimaksu on 60 euroa ja se maksetaan seuran tilille auktorisointipäätöksen jälkeen. Viestikenttään merkitään ”Seksuaalikasvattajan auktorisointi” ja oma nimi. Seuran tilinumero on DANSKE BANK FI23 8000 1271 1457 74.

Nimike ja diplomi

Auktorisoitu henkilö saa käyttää nimikettä auktorisoitu seksuaalikasvattaja (SSS) diplomin saatuaan. Hänelle lähetetään diplomi postitse, kun seuran jäsenyys on varmistettu ja auktorisointimaksu suoritettu.

Seura pitää luetteloa auktorisoimistaan henkilöistä.

Hae verkossa

 • Voit lisätä useamman koulutuksen tiedot klikkaamalla plus-kuvaketta
  KoulutusOppilaitos/järjestäjäValmistumispäivä 
  Lisää uusi rivi
 • HarjoitteluTuntimäärä 
  Lisää uusi rivi
 • Vähintään 10 tuntia
  PaikkaMentori 
  Lisää uusi rivi
 • Vähintään 10 tuntia
  TyönohjaajaTuntimääräAjankohta 
  Lisää uusi rivi
 • Pudota tiedostot tähän tai
  Lisää skannatut liitteet hakemukseen: 1. Tutkintotodistukset 2. Todistus seksologian koulutuksesta 3. Todistukset saadusta työnohjauksesta 4. Vuoden jäsenmaksukuitti