Seksuaalieettisen toimikunnan (SET) tehtävänä on käsitellä seksologian alaan liittyviä seksuaalieettisiä ja ammattieettisiä kysymyksiä. Toimikunta ottaa kantaa yhteiskunnallisesti merkittäviin seksuaalietiikkaa koskeviin aiheisiin ja tarjoaa seksologisen seuran jäsenille tukea etiikkaan liittyvissä ongelmissa.

Mitä seksuaalietiikka on?

Seksuaalietiikka on sovelletun etiikan laji, jossa käsitellään seksuaalisuuteen, sukupuolisuuteen, ihmissuhteisiin ja lisääntymiseen liittyviä kysymyksiä filosofisen etiikan keinoin. Seksuaalietiikassa voidaan esimerkiksi selvittää, milllainen toiminta yllämainituilla aihealueilla on väärin tai millä perustein yhteiskunta saa rajoittaa yksilön seksuaalikäyttäytymistä.

Seksuaalietiikan ja ammattietiikan risteämiskohdassa on seksologian ammattietiikka, jota voidaan soveltaa mm. neuvonta- ja terapiatyöhön, kasvatukseen sekä valistustyöhön. Toimikunnan laatima seksologian ammattietiikan ohjeisto keskittyy lähinnä kliiniseen työhön, mutta sen periaatteita ja toimintatapoja voidaan soveltaa myös muille aloille, joilla toimitaan seksuaalisuuden tai muiden yllä mainittujen aihealueiden parissa. Ohjeistoon voit tutustua alla olevasta linkistä:

Seksologian ammattietiikan ohjeisto

Ammattieettinen konsultaatio

Seksuaalieettinen toimikunta tarjoaa seksologisen seuran jäsenille mahdollisuuden konsultaatioon ammatti- tai seksuaalieettisissä kysymyksissä. Kysymykset voivat koskea esimerkiksi asiakastapauksia, työpaikalla sattuneita tilanteita tai yleisempiä seksologiaan tai seksuaalisuuteen liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Lisätietoja ja tapausten lähettäminen

Toimikunnan puheenjohtaja

Tommi Paalanen, filosofi, seksuaalieetikko
tommi.paalanen@helsinki.fi, puh.050-4692937

Toimikunnan jäsenet

  • Sanna Kaisla-Jokinen: psykoterapeutti, EMDR-terapeutti, fysioterapeutti
  • Osmo Kontula: tutkimusprofessori (Väestöntutkimuslaitos)
  • Mika Lehtonen: seksuaaliterapeutti, psykoterapeutti (Väestöliitto)
  • Kirsimaria Luoma-Aho: Kehitysvammahuollon kotihoidon ohjaaja, pari- ja seksuaaliterapeutti (Helsingin kaupunki)
  • Päivi Minkkinen: psykoterapeutti, kliininen seksologi
  • Paula Jokio: seksuaaliterapeutti
  • Elina Tanskanen: toimittaja, seksuaaliterapeutti
  • Tiina Vilponen: teologi, seksuaaliterapeutti, viestintävastaava (Sexpo-säätiö)