Suomessa on järjestetty seksologian ammatillista täydennyskoulutusta jo 1970 -luvulta lähtien. Seksologisen osaamisen ja pätevyyden arviointia helpottaa auktorisointi. Suomen seksologinen seura auktorisoi ja antaa diplomin seksuaalineuvojille. Pohjoismaista auktorisointia tasoille II ja III haetaan Seuran kautta.

Seksologian ammatillista täydennyskoulutustaovat järjestäneet muun muassa A-klinikkasäätiö, Kirkon perheasiaintoimisto, Lääkintöhallitus, Metodi-Team, Sexpo-säätiö ja Väestöliitto. Myös ammattikorkeakoulut tarjoavat seksologian täydennyskoulutusta.

Lisäksi seksuaalisuuteen liittyvää koulutusta on järjestetty joissakin yliopistojen lääketieteellisissä tiedekunnissa.Vuodesta 1997 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on järjestetty seksologian ammatillisia erikoistumisopintoja ammattikorkeakouluasetukseen perustuvana koulutuksena.

Yhteispohjoismaista seksologian koulutusmallia soveltaen Suomessa seksologian koulutusten rakenne on:

1. Seksologian perusteet/ Seksuaalineuvojakoulutus 30 opintopistettä (=20 ov), koulutuksen kesto yksi vuosi – puolitoista vuotta
2. Seksologia II (Sexual Counselling) 30 opintopistettä (=20 ov)
3. Seksologia III (Specialist in clinical sexology) 60 opintopistettä (=40 ov)

Koulutustasolta toiselle siirtyminen edellyttää edellisen vaiheen hyväksyttyä suorittamista. II- ja III-tasoilla koulutus voi eriytyä kliiniseen ja seksuaalikasvatuksen linjaan. Koulutusjärjestelmässä, koulutusten nimissä ja pituuksissa on tapahtunut paljon muutoksia viime vuosina, mikä aiheuttaa helposti sekaannusta esimerkiksi opintopisteissä ja opintoviikoissa (10 opintoviikkoa = 15 opintopistettä ja 1 opintoviikko = 27 h opiskelijan työtä).

Lisätietoja: Maija Ritamo (toim.) Seksuaalisuus ammattihenkilöstön koulutuksessa sekä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden terveyspalveluissa (Stakes työpapereita 26/2008).