Seksuaalineuvontaverkosto

Seksuaalineuvontaverkoston tarkoituksena on lisätä yhteistyötä eri toimijoiden kesken, levittää malleja toiminnan organisoinnista, antaa vertaistukea ja -tietoa sekä tehdä näkyväksi seksuaalineuvontapalveluja ja niiden merkitystä.

Verkosto on vuodesta 2007 lähtien toiminut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL, aiemmin Stakes) vetämänä. Verkoston toiminta pohjautuu Sosiaali- ja terveysministeriön Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelmaan (STM julkaisuja 2007:17)
.

Verkosto on suunnattu julkisen sektorin palveluksessa toimiville seksuaalineuvoja- tai terapeuttikoulutuksen saaneille työntekijöille, mutta se on avoin myös muille ao. koulutuksen saaneille ja neuvontatyötä tekeville. Pääpaino on sairaanhoitopiirin ja sairaaloiden toiminnassa, mutta ei perusterveydenhuoltoa eikä sosiaalipalveluja rajata pois.

Verkosto toimii sähköpostikeskustelupiirinä. Vuosittain on järjestetty kaksi kokousta ja koulutusiltapäivää eri paikkakunnilla. Verkostossa on yli 200 jäsentä.

Verkostoon ilmoittautuminen: asiantuntija Katriina Bildjuschkin katriina.bildjuschkin(at)thl.fi