Tutkimusjaos

Seksologian maailmanjärjestön (WAS) seksuaalioikeuksien julistuksen yhdeksännen kohdan mukaan ihmisillä on oikeus seksuaalisuutta koskevaan tieteellisesti perusteltuun tietoon. Tämä oikeus sisältää periaatteen, että seksuaalitiedot tuotetaan riippumattoman ja tieteellisesti eettisen tutkimusprosessin avulla ja että tätä tietoa jaetaan sopivilla tavoilla yhteiskunnan kaikille tahoille.

Suomen seksologisen seuran sääntöjen 3§:n mukaan seura kokoaa tietoa alan tutkimuksista sekä edistää ja tukee tutkimustyötä. Tutkimusjaos on näitä tehtäviä toteuttaakseen asettanut vuonna 2001 toimintansa tavoitteiksi:  
  • koota tietoa suomalaisesta seksologisesta tutkimuksesta vuodesta 1990 lähtien ja julkaista siitä bibliografia

  • luoda seksologista tutkimusta tekevien ihmisten verkosto ja ylläpitää yhteyksiä verkostossa,

  • selvittää suomalaisen seksologisen tutkimuksen lähivuosien tarvetta,

  • luoda ja pitää yllä yhteyksiä ulkomaisiin tutkijoihin ja tutkimuslaitoksiin, sekä

  • toimia alan kansainvälisten konferenssien saamiseksi Suomeen.

Jos olet kiinnostunut seksologisesta tutkimuksesta, haluat kuulua alan ihmisten verkostoon, ja sinulla on ideoita alan tutkimuksen kehittämisestä - ota yhteyttä tutkimusjaoksen jäseniin. Tervetuloa mukaan jaoksen toimintaan!

 

Tutkimusjaoksen puheenjohtaja

J. Tuomas Harviainen
tuomas.harviainen@uta.fi