Seksuaalikasvatusjaos

Seksuaalikasvatus koskee kaikkia ihmisiä, kaiken ikäisinä ja erilaisissa elämäntilanteissa. Seksuaalikasvatusta on seksuaalivalistus, -opetus/ohjaus ja -neuvonta. Oikeus seksuaalikasvatukseen eli uuteen tietoon ja ohjaukseen on jokaisen ihmisen seksuaalioikeus. Erityisesti seksuaalikasvatusta tarvitaan voimakkaimman kasvun ja elämän erilaisten kriisien aikana. Kehon muuttuessa mielen sopeutumiseen tarvitaan usein tukea. Seksuaalikasvatustyö kuuluu olennaisesti hoitajien, lääkäreiden, terapeuttien ja opettajien päivittäiseen kohtaamiseen ihmisten kanssa.

Jaoksen tehtävä on selkeyttää yleistä käsitystä seksuaalikasvatuksesta; sen laajuudesta, toimintamalleista ja mahdollisuuksista, sekä jakaa siitä tietoa. Tärkeäksi koetaan se, että seksuaalikasvatus ymmärretään kaikenikäisten ihmisten opetus-, auttamis- ja ohjaustyöksi. Jaos perustettiin syksyllä 2007.

Jaos osallistuu seksuaalikasvatusmenetelmien kehittämiseen ja arvioimiseen, sekä järjestää koulutusta vuosittain aiheestaan ja pyrkii verkottumaan kansainvälisesti, samalla tehden suomalaista seksuaalikasvatusta tunnetuksi. Jaoksen jäsenet seuraavat aktiivisesti seksuaalikasvatuksen uusia tuulia ja pitävät kollegansa jaoksessa ajan tasalla. Seksuaalikasvattajat kunnioittavat työssään kansainvälisesti hyväksyttyjä seksuaalioikeuksia ja seuran julkaisemia seksologien eettisiä periaatteita.