Terapia- ja neuvontatyö

Suomen seksologisen seuran seksuaalineuvonnan ja terapiatyön jaos on avoin keskustelufoorumi kaikille seksuaalineuvontaa tekeville ja seksuaalisuutta terapiatyössä käsitteleville ammattihenkilöille. Jaos ei ole sitoutunut mihinkään teoriaan tai opilliseen koulukuntaan, vaan käsittää seksuaaliterapian omana terapiamuotonaan.

Jaos toivottaa tervetulleiksi kaikki ne yhdistykseemme kuuluvat ammattihenkilöt, jotka ovat kiinnostuneita seksuaalikysymysten työstämisestä yksilö-, pari- ja ryhmätilanteissa.

Seksuaalisuus nähdään laajasti eri seksuaaliset suuntautumiset, seksuaalisen mielihyvän painotukset ja yksilölliset sukupuolikokemukset huomioiden. Jaos pyrkii kartoittamaan ja kokoamaan ko. aihealueen tietotaidon maassamme sekä edesauttamaan ammatillista verkostoitumista niin yksittäisten ammattihenkilöiden kuin myös aihealueen organisaatioiden kesken.

Tavoitteena on luoda kokonaiskuvaa seksuaaliterapiaa ja -neuvontaa tekevien työn todellisuudesta ja tehdä sitä näkyväksi. Jaoksen tavoitteena on terapeuttien ammatti-identiteetin, pätevyyden ja verkostoitumisen tukeminen.

Seksuaalineuvontaverkosto