Seuran jäseniltä

Susanna Ruuhilahti ja Katriina Bildjuschkin (toim.): Selkee! Käsikirja seksuaalikasvatukseen. Kirja on Selkenevää! -hankkeen tuottama ja sitä saa tilata postimaksuja vastaan osoitteesta: katriina.bildjuschkin@turku.fi

Osmo Kontula: Between Sexual Desire and Reality
Tutkimusraportti seksuaalikulttuurin ja -tapojen muutoksista Suomessa.

Tommi Paalanen: Esineellistäminen ja pornografia
Filosofinen tutkielma esineellistämisen käsitteestä, sen soveltamisesta pornografiaan ja aiheesta käydystä feministisestä keskustelusta.

LUPA PUHUA – Asiakkaan ja potilaan seksuaaliohjaus hoitotyössä
Sekster-hankkeen tuottama ”” ohjausmateriaali. Materiaalin tarkoituksena on auttaa hoitohenkilökuntaa ja muuta asiakkaan/potilaan hoitoon osallistuvaa henkilökuntaa ottamaan puheeksi seksuaaliterveyteen liittyviä asioita asiakkaan tai potilaan kanssa.

Talvikki Virkkalan kokoama muistio Poikien ympärileikkauskäytäntö perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta