NACSES-auktorisointi asiantuntijoille

Seksologian aihealueella toimivat ammattihenkilöt voivat hakea yhteispohjoismaisen Nordic Association for Clinical Sexology (NACS) -järjestön auktorisointia Suomen Seksologisen Seuran kautta. NACSES-auktorisointi soveltuu erityisesti niille seksologian alalla pätevöityneille henkilöille, jotka eivät tee kliinistä hoitotyötä.

Auktorisointi soveltuu kuitenkin myös niille seksologian kliinisillä aloilla työskenteleville, joilla on riittävästi koulutusta ja kokemusta seksuaalikasvatuksesta ja seksuaaliterveyden edistämisestä. Auktorisointi on voimassa kaikissa Pohjoismaissa. Haettavat auktorisointinimikkeet ovat:

 • Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS)
 • Authorised in Sexual Science (NACS)

Hakemukset käsittelee pohjoismainen NACSES-auktorisointiryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Osmo Kontula. Auktorisointiryhmään kuuluu edustaja ja varaedustaja kustakin kuudesta NACSin jäsenmaasta. NACSES auktorisointiryhmä kokoontuu käsittelemään hakemukset kerran vuodessa NACS –konferenssien yhteydessä. Auktorisointia koskevat kysymykset voi lähettää osoitteeseen järjestösihteeri@seksologinenseura.fi

Auktorisointivaatimukset: Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS)

 • Ammatillinen peruskoulutus: Soveltuva koulutusala (esim. terveysala, sosiaaliala, kasvatusala tai tutkimus)
 • Ammatillinen täydennyskoulutus: Koulutuksen kehittyessä tavoitteena on, että hakijalla tulee olla seksologian tai seksuaaliterveyden opintoja vähintään 90 opintopisteen edestä. Sitä ennen koulutusta voi korvata pitkällä työkokemuksella ja erilaisilla eduksi luettavilla ansioilla.
 • Työkokemus: Hakijalla tulee olla soveltuvaa työkokemusta noin 10 vuoden ajalta. Osan työkokemuksesta voi korvata muilla eduksi luettavilla ammatillisilla ansioilla. Työkokemus arvioidaan tapauskohtaisesti.
 • Motivaatiokirje: Hakijan tulee liittää hakemukseen erillinen motivaatiokirje, jossa perustellaan miksi hakija pitää itseään pätevänä hakemaan kyseistä auktorisointia ja mihin auktorisointia voidaan käyttää hyväksi (korkeintaan 2 sivua).
 • Suositukset: Hakijan tulee liittää hakemukseen kaksi (2) suosituskirjettä alan ammatti-ihmisiltä.
 • Jäsenyys: Hakijan tulee olla Suomen Seksologisen Seuran jäsen vähintään kahden (2) vuoden ajan ennen auktorisoinnin hakemista.
Eduksi luetaan
– Seksologian alan koulutus
– Aihepiirin koulutuksen ja seksuaaliterveysohjelmien suunnittelu ja toteuttaminen
– Projektien ja opinto-ohjelmien suunnittelu, kehittäminen, hallinto ja toteuttaminen
– Seksologien alan kouluttaminen ja luennointi
– Seksuaalikasvatusmateriaalien tuottaminen
– Seksuaaliterveyden edistäminen yhteiskunnallisella tasolla
– Suoritettu SAR koulutus ryhmässä
– Saatu konsultaatiota pätevältä seksuaalikasvattajalta
– Seksologisten oppikirjojen kirjoittaminen
– Konferenssien järjestäminen ja esitelmien pitäminen soveltuvissa konferensseissa
– Soveltuva tutkimustyö sekä asiantuntemus tieteellisessä seksologiassa
– Akateeminen opinnäytetyö seksologian alalta

– Aktiivisuus seksologian alan kansallisessa järjestössä (Suomen Seksologinen Seura)

Auktorisointivaatimukset: Authorised in Sexual Science (NACS)

 • Ammatillinen peruskoulutus: Hakijalla tulee olla vähintään viiden vuoden korkeakouluopinnot
 • Työkokemus: Hakijalla tulee olla työkokemusta tieteellisestä työstä seksologian alalla noin 10 vuoden ajalta ja sitä korvaavia vastaavia ansioita.
 • Julkaisut: Vähintään 8 julkaisua vertaisarvioiduissa tiedelehdissä tai vastaavia tiedejulkaisuja seksologiassa.
 • Motivaatiokirje: Hakijan tulee liittää hakemukseen erillinen motivaatiokirje, jossa perustellaan miksi hakija pitää itseään pätevänä hakemaan kyseistä auktorisointia ja mihin auktorisointia voidaan käyttää hyväksi (korkeintaan 2 sivua).
 • Suositukset: Hakijan tulee liittää hakemukseen kaksi (2) suosituskirjettä alan ammatti-ihmisiltä.
 • Jäsenyys: Hakijan tulee olla Suomen Seksologisen Seuran jäsen vähintään neljän (4) vuoden ajan ennen auktorisoinnin hakemista sekä osallistua vähintään yhteen NACS konferenssiin.
Eduksi luetaan
– Seksologinen koulutus
– Seksuaalitutkimusprojektien suunnittelu ja toteuttaminen
– Seksologiset kirjat ja oppikirjat
– Kansainväliset sitaatit tiedelehdissä
– Työskentely alan työnohjaajana tai vertaisarvioitsijana
– Työskentelu arvioijana tai toimittajana tieteellisissä julkaisuissa
– Kutsuttuja luentoja ja jäsenyyksiä kansainvälisissä seksologisissa järjestöissä
– Työskentelyä alan kansainvälisissä järjestöissä
– Seksologian opetusta yliopistossa tai seksologian ammattilaisten kouluttamista
– Seksologian seminaarien, opetusohjelmien tai konferenssien suunnittelu ja toteutus
– Seksuaalikasvatusmateriaalin kehittäminen
– Kokemus seksologian alan toimitustyöstä

Lisätietoja auktorisointivaatimuksista löytyy NACSES-auktorisointiryhmän dokumentista NACSEScriteria2008.

Hakumenettely

Auktorisointia haetaan täyttämällä englanninkielinen NACSESapplication ja lähettämällä se määräaikaan mennessä sähköpostitse Suomen Seksologisen Seuran osoitteeseen. Auktorisointeja voi hakea kaksi kertaa vuodessa, määräajat ovat vuosittain maaliskuun ja elokuun lopussa.  Hakemukseen liitetään alla luetellut asiakirjat, jotka voivat olla suomenkielisiä.

 • tutkintotodistukset
 • todistukset seksologian koulutuksista
 • työtodistukset asiaankuuluvasta työstä (todistuksista tulee ilmetä työn sisältö)
 • todistukset muista eduksi luettavista ansioista
 • motivaatiokirje (korkeintaan 2 sivua)
 • suosituskirjeet (2)
 • vuoden jäsenmaksukuitti

Hakemuksen lähettäminen

Hakemus ja liitteet lähetetään sähköpostitse otsikolla ”NACSES-auktorisointi” osoitteeseen: järjestösihteeri@seksologinenseura.fi

Maksut

Maksu lähetetään sinulle jäsenrekisteri Membookin kautta. Kaikki auktorisointia hakeneet maksavat käsittelymaksun 50 eur. Hyväksytyn auktorisoinnin saaneille lähetetään tämän lisäksi 250 euron auktorisointimaksu.

Nimike ja diplomi

Auktorisoitu henkilö saa käyttää auktorisointidiplomin mukaista nimikettä diplomin vastaanotettuaan. Diplomi lähetetään hyväksytyille hakijoille postitse, kun auktorisointimaksu suoritettu.