Seksuaalieettinen toimikunta etsii juuri Sinua!

Suomen seksologisen seuran seksuaalieettinen toimikunta ottaa kantaa seksuaalietiikkaa ja seksologian ammattietiikkaa koskeviin ongelmiin ja tiedusteluihin.Toimikunta pitää yllä Seksologian ammattietiikan ohjeistoa, tulkitsee sitä valitustilanteissa ja siltä voi pyytää konsultaatiota seksologian alaa ja ammatteja koskevissa eettisissä ongelmissa.

Toimikunnassa on avoimia paikkoja. Toimikuntaan otetaan enintään 6 jäsentä ja paikkaa voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on syytä vastata seuraaviin kysymyksiin:

a) Miksi olet kiinnostunut toimikunnan jäsenyydestä?
b) Millainen seksologian ja etiikan koulutus ja/tai osaaminen sinulla on?
c) Mitä luonnehtisit keskeisimmiksi asioiksi seksologian ammattietiikassa omasta näkökulmastasi?

Hakemukset voi osoittaa toimikunnan puheenjohtajalle, Tommi Paalaselle, ja lähettää 15.9. mennessä sähköpostitse otsikolla ”SET Hakemus” osoitteeseen tommi.paalanen@iki.fi